Allmänna Försvarsföreningen får beröm av Widar Andersson

”I motvind och i medieskugga har de år efter år lobbat för ett starkare försvar. De är inget särintresse. De är svenska hjältar.”

26 november, 2015|

Allmänna försvarsföreningens seminarium i Linköping den 23 november 2015.

Under rubriken ”Totalförsvaret utveckling mot en förändrad hotbild” genomförde allmänna försvarsföreningen i Östergötland ett välbesökt seminarium. Generalsekreteraren i aff, Stefan Ring, deltog som moderator.

Inledningsvis talade konteramiral Jonas Haggren, chef vid ledningsstabens inriktningsavdelning i Försvarsmaktens högkvarter

26 november, 2015|
  • 151008NiklasWiklundAFF 001

Försvarsförmågan ur takt med tiden

Den 8 oktober genomförde Allmänna Försvarsföreningen i Kalmar ett mycket lyckat evenemang. Örlogskapten Niklas Wiklund föreläste över ämnet ”Ur takt med tiden”, svensk försvarspolitik kontra omvärldsutvecklingen under de senaste 15 åren.

11 november, 2015|

Nato, Europas splittring och hoten mot världsordningen ämnen på Frivärlds konferens

Den 9 november hölls Frivärlds årliga säkerhetspolitiska konferens i Stockholm. Temat för evenemanget, där världsledande experter från Sverige, USA, Europa och Östersjöområdet samlats, var ”A New Order? Europe’s Emerging Security Landscape”.

11 november, 2015|
  • IMG_1609

Det sårbara samhället

 

Igår genom förde AFF Halland ett seminarium med temat ” Risk och sårbarhet i Sverige”. Kristin Jacobsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talade om ”Hur ser Sveriges nationella risk och sårbarhet ut?”

4 november, 2015|