Kvinnor i försvaret

Det är temat för det senaste numret av Vårt försvar där fem författare, forskare och officerare, analyserar de möjligheter och utmaningar som är konsekvensen av en könsneutral Försvarsmakt.

Övriga artiklar belyser Sveriges kommande insats i […]

13 oktober, 2014|

Nära Nato men utanförskapet har ett pris

Vad är egentligen Nato? Vad gör Nato för att möta den aggressiva ryska politiken? Hur ser Sveriges relation till försvarsalliansen ut? Vad har vi som partnerland för inflytande? Kan vi som icke-medlem räkna med […]

9 oktober, 2014|

Ny länsavdelning bildad i Uppsala

Söndagen den 5:e oktober 2014 bildades en ny länsavdelning i Uppsala.Vid mötet valdes en interimsstyrelse som  fram till det första ordinarie årsmötet kommer att bestå av:

Ordförande:Tony Gunnarsson
Vice ordförande:Christoffer Orméus
Sekreterare:Hugo Fiévet
Ledamöter:Mattias Holmström, Carl Erixon, Simon Logren, Anna Montelius, Anders […]

8 oktober, 2014|

Länsavdelningen i Halland tackar avgående ordförande

Tyvärr avgår den nyvalda ordföranden i länsavdelningen i Halland, länsrådet Lisbeth Schultze. Hon har fått ett nytt arbete som länsöverdirektör i Västra Götalands län redan den 13 oktober, vilket är ett positivt steg i […]

8 oktober, 2014|

Problem för Försvarsmakten att utnyttja civila flygplatser

Peter Larsson, VD i regionala flygplatser, argumenterar i en debattartikel i SvD 2014-10-01 att det finns ett behov för Försvarsmakten att utnyttja civila flygplatser men att detta inte är problemfritt.

”Försvarsmakten förfogar i dag över […]

5 oktober, 2014|