Succé i Östersund

I en fullpackad lokal på Scandic i Östersund trängdes över 130 personer för att lyssna på Allmänna Försvarsföreningens generalsekreterare Stefan Ring.
Temat för hans föredrag var ”Den ryska björnen har vaknat”. De efterföljande frågestunden visade på att utvecklingen i omvärlden oroar men att ett finns mycket kunskap bland de som ställde initierade frågor.
AFF:s länsavdelning i Jämtland som var ansvarig för seminariet kan glädja sig åt ett utomordentligt arrangemang och ett bra samarbete med Försvarsutbildarna.

3 mars, 2015|

OBS! OBS! OBS!

Seminariet i Luleå ”Ska Nato försvara Sverige” som var planerat att genomföras 12/2 är framflyttat en månad till 12/3. Skälet är att Allan Widman och Åsa Lindestam fått förhinder.

9 februari, 2015|

Orostider präglade Folk och Försvars rikskonferens

Ett totalt sett försämrat omvärldsläge satte prägel på årets rikskonferens i Sälen. Att den säkerhetspolitiska temperaturhöjningen gäller globalt liksom för  vårt närområde framkom tydligt i de tal som hölls under konferensen. Konkretiseringar avseende behovet av åtgärder för svenskt vidkommande fanns även om de var ganska få men framförallt berördes de ekonomiskt relaterade försvarsproblemen knappast alls utgående ifrån vad ett starkare militärt och civilt försvar kostar i reella belopp.

14 januari, 2015|

God Jul & Gott Nytt År

22 december, 2014|

Krig i vår tid – tema för nya Vårt Försvar

I nr 4 2014 skriver USA:s ambassadör Mark Brzezinski att i ett Europa präglat av osäkerhet och förändring är relationen mellan USA och Sverige starkare än någonsin. Temaartiklar om kränkningar och provocerande uppträdande mot Sverige, Rysslands krig mot Ukraina, samhällssårbarhet, sjätte generationens krigföring samt svensk försvarsförmåga. Analyser av bl a Islamiska staten och Belarus.

12 december, 2014|