Anna Wieslander deltar i podden ”Brussels Sprouts”

AFF GS Anna Wieslander har deltagit i podcasten ”Brussels Sprouts”, om det svenska valet och den nordiska synen på europeiskt försvar: https://www.cnas.org/publications/podcast/anna-wieslander-on-swedish-elections-and-the-nordic-view-of-european-defense, 2018-10-26.

7 november, 2018|

Anna Wieslander skriver i SvD

AFF GS Anna Wieslander, i SvD Säkerhetsrådet, skriver om europeiskt försvarssamarbete: https://www.svd.se/okat-tryck-i-europeiskt-forsvarssamarbete, i SvD 2018-10-20.

7 november, 2018|

Krister Andrén skriver i SvD

AFFs styrelseledamot Krister Andrén, i SvD Säkerhetsrådet, skriver om ‘”krigsavhållande förmåga”: https://www.svd.se/darfor-behover-vi-en-krigsavhallande-troskelformaga, i SvD 2018-10-24.

7 november, 2018|
  • Lars Wilderäng föreläser i Kalmar 18 oktober 2018. Foto: Birger Jägtoft.

Lars Wilderäng föreläste i Kalmar

Det blev ett mycket uppskattat evenemang när Lars Wilderäng föreläste i Kalmar den 18 oktober. Han är anlitad som föreläsare vid myndigheter, organisationer och företag. Han är även en framgångsrik författare till ett flertal böcker. Ämnet för kvällens föreläsning var NÄR KRIGET KOMMER.

Han gjorde inledningsvis en genomgång av händelser och situationer i vårt land och i vår omvärld. Några exempel var inledningen på kriget i Georgien, Rysslands annektering av Krim, det ännu pågående kriget i Ukraina, upprustningen i Kaliningrad, några känsliga gränsfrågor och etniska problem mellan de baltiska staterna och Ryssland. I de baltiska staterna och Polen är närvaron av NATO-förband en viktig tröskelhöjande faktor. De ryska oljeledningarna i Östersjön är för Ryssland en mycket viktig strategisk maktfaktor. Ryssland visar även sin militära styrka med att t ex omgruppera Ishavsflottan till Östersjön och genomföra skenanfall med strategiskt flyg.

Mot denna bakgrund ställde Lars Wilderäng frågan: Vilken konflikt skall vi förbereda oss för?

24 oktober, 2018|

Pax Baltica 2018

Årets Pax Baltica gav deltagarna kvalificerad information om säkerhets- och försvarsfrågor relaterade till Östersjöregionen.

21 oktober, 2018|
  • Överstelöjtnant Marco Smedberg och generalmajor Karlis Neretnieks gästade AF-borgen i Lund där de talade under rubriken ”Asien i centrum”.

Kina – en stormakt på frammarsch

Oro bland grannarna i Asien
Café Athen på Akademiska Föreningen i Lund var välbesökt på kvällen den 10 oktober. Allmänna försvarsföreningen (Aff) i Skåne och Lunds akademiska

17 oktober, 2018|