Handlingar för AFF Årsstämma 2015

Enligt AFF stadgar § 7 skall vid årsstämma följande ärenden behandlas:

16 april, 2015|

Lyckad ungdomssatsning i Linköping

Med stöd av Försvarsforum (ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin) arrangerade SSU torsdagen 9/4 ett seminarium i Linköping med temat ”Försvarsmaktens internationella insatser”. En publik bestående av unga personer fick lyssna på Mats Ström och Göran Grönberg.

12 april, 2015|

Blev det som vi tänkt oss?

På uppdrag av försvarsutskottet  har Ingemar Wahlberg (Ordf AFF och fd kanslichef i försvarsutskottet)t gjort en uppföljning av 2009 års försvarsbeslut.

2 april, 2015|

Nytt nummer av Vårt Försvar

I årets första nummer skriver Norges försvarsminister Ine Eriksen Søreide om hotbilder samt varför och hur det norska försvaret måste förändras. Tema för numret är Inför försvarsbeslut 2015 där åtta författare skriver om beslutsprocessen, ekonomin, strategin och säkerhetspolitiken. Dessutom artiklar om bland annat det säkerhetspolitiskt allt hetare Arktis, luftförsvarsutredningen, EU som utrikespolitisk aktör, debatten om Nato i Finland och svenska jihadister.

30 mars, 2015|

Debatt om Nato i Halmstad samlade stor publik

NATO-debatt i stadsbiblioteket
Allmänna försvarsföreningen och Försvarsutbildarna anordnade tillsammans med stadsbiblioteket i Halmstad, en öppen debatt om NATO, onsdagskvällen 11 mars.
Cirka 70 personer deltog.

12 mars, 2015|