Orostider präglade Folk och Försvars rikskonferens

Ett totalt sett försämrat omvärldsläge satte prägel på årets rikskonferens i Sälen. Att den säkerhetspolitiska temperaturhöjningen gäller globalt liksom för  vårt närområde framkom tydligt i de tal som hölls under konferensen. Konkretiseringar avseende behovet av åtgärder för svenskt vidkommande fanns även om de var ganska få men framförallt berördes de ekonomiskt relaterade försvarsproblemen knappast alls utgående ifrån vad ett starkare militärt och civilt försvar kostar i reella belopp.

14 januari, 2015|

God Jul & Gott Nytt År

22 december, 2014|

Krig i vår tid – tema för nya Vårt Försvar

I nr 4 2014 skriver USA:s ambassadör Mark Brzezinski att i ett Europa präglat av osäkerhet och förändring är relationen mellan USA och Sverige starkare än någonsin. Temaartiklar om kränkningar och provocerande uppträdande mot Sverige, Rysslands krig mot Ukraina, samhällssårbarhet, sjätte generationens krigföring samt svensk försvarsförmåga. Analyser av bl a Islamiska staten och Belarus.

12 december, 2014|

Sverige i fred under 200 år

Vad är utmärkande för den långa fredsperiod som vi svenskar upplevt. Vid ett seminarium på initiativ av H.M Konung Carl Gustaf genomfördes ett seminarium i samverkan med Kungliga Krigsvetenskapsakademin 2014-11-10.

14 november, 2014|

Raka Budskap i Borås

Omvärldsbilden var inte ljus och än mindre så tillståndet i vårt försvar. Det var huvudbudskapen när försvarsforum genomfördes i Borås med nummer 33 i ordningen av genomförda seminarier.

7 november, 2014|