Alliansfrihet skyddar inte mot konflikter

I en rapport som Tomas Bertelman lämnade till regeringen 29 oktober, förordar han att ett svenskt medlemskap i Nato utreds. Eftersom vi nu deltar i ett så nära samarbete med Nato uppfattas vi inte längre som militärt alliansfria i omvärlden, argumenterar Bertelman. […]

31 oktober, 2014|

Försvarsanslagets andel av BNP minskar

Försvarsanslaget ökar vilket återspeglar den politiska viljan att konkret förbättra landets militära förmåga. Det paradoxala är emellertid att de i praktiken ganska modesta ökningarna i kronor medför en risk för att försvarsanslagets andel av BNP blir lägre än de 1.2 procentenheter som vi uppfattar vara försvarets andel av BNP. I krontal krävs ett betydande påslag för att den 1,2 procentiga nivån ska kunna bibehållas något som Helge Löfstedt tar upp i sitt inlägg. […]

28 oktober, 2014|

Årets PAX Baltica – en fullträff

På temat ,”Var är freden”, fanns orosmoln kopplat till framförallt ett mera antagonistisk Ryskt uppträdande, också i Östersjöregionen.  Säkert bidrog en ökande medvetenhet om en farligare omvärld till den talrika publiken som fick lyssna till mycket kvalificerade föreläsare vars bedömningar pendlade mellan ”oroande” till ”mycket oroande”. […]

21 oktober, 2014|

Kvinnor i försvaret

Det är temat för det senaste numret av Vårt försvar där fem författare, forskare och officerare, analyserar de möjligheter och utmaningar som är konsekvensen av en könsneutral Försvarsmakt.

Övriga artiklar belyser Sveriges kommande insats i […]

13 oktober, 2014|

Nära Nato men utanförskapet har ett pris

Vad är egentligen Nato? Vad gör Nato för att möta den aggressiva ryska politiken? Hur ser Sveriges relation till försvarsalliansen ut? Vad har vi som partnerland för inflytande? Kan vi som icke-medlem räkna med […]

9 oktober, 2014|