Ett modernt insatsförband i fokus på försvarsmöte

När Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Skåne höll sin årsstämma på Revingehed var temat ”Ett modernt insatsförband”.
Chefen för Södra Skånska regementet P 7, överste Michael Nilsson, berättade om läget i Försvarsmakten och om P 7:s […]

11 augusti, 2014|

Almedalen och försvaret

Under Almedalsveckan har Försvarspolitisk Arena, där aff är en medarrangör, dragit en stor publik, vilket får tillskrivas bra seminarier med intressanta ämnesområden och bra föreläsare. Att händelserna i Ukraina påverkar vår säkerhetspolitik och försvarets framtid tydliggjordes av många talare.  […]

5 juli, 2014|

Ett hårt uppvaknande

I en rapport från FOI analyseras Ukrainakrisen och de konsekvenser som denna utveckling för med sig. Center for militära studier (CMS) vid Köpenhamns universitet har på motsvarande sätt funderat över på vilket sätt krisen […]

27 juni, 2014|

Röster om Sveriges Försvar

Varför ska Sverige ha ett försvar? I den nyutkomna antologin Röster om Sveriges försvar ger fjorton politiker, forskare, journalister och militärer sitt personliga svar på behovet av ett försvar.

I Röster om Sveriges försvar skriver:
Wilhelm […]

25 juni, 2014|

Allmänna Försvarsföreningen deltar i Almedalen!

För tredje året i följd är Allmänna Försvarsföreningen en av arrangörerna för projektet ”Försvarspolitisk arena”.

På projektets hemsida hittar du alla de seminarier som anordnas.
Om du inte har möjlighet att komma till Visby under Almedalsveckan […]

25 juni, 2014|