AFF i Almedalen

AFF medverkar även i år i almedalen i Projektet Försvarspolitik Arena.

Samtliga seminarier websänds och kan ses direkt och i efterhand

28 juni, 2016|
  • vf-2016-2

Läsvärt nummer av Vårt Försvar

I det nyutkomna numret av Vårt Försvar hittar du ett antal artiklar på temat säkerhetsskydd skrivna av verkliga experter på området. Överbefälhavaren, general Micael Bydén, ger sin syn på bland annat omvärldsläget och du kan i tillägg hitta intressanta artiklar om Nato, den försämrade säkerhetspolitiska temperaturen i Östersjöregionen samt om civilt försvar. Stimulerande läsning tillönskas!

20 juni, 2016|

Avsnitt 12 av ”I Krig och Fred”

Nu kan du lyssna på det tolfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du forskaren Gunilla Herolf berätta om EU som säkerhetspolitisk aktör. Under avsnittet berättar hon bland annat om vilka institutioner inom EU som arbetar med säkerhetspolitik och hur samspelet ser ut mellan EU och NATO.

7 juni, 2016|

Natos framtid efter Ukraina – hur påverkar det Sverige?

Grunderna för försvarssamarbete inom NATO har drastiskt förändrats efter Rysslands olagliga annektering av Krim 2014 och landets vidare inblandning i kampanjen att destabilisera östra Ukraina. Det försämrade säkerhetsläget i Europa – vilket också innefattar den

27 maj, 2016|
  • Stabschefen Torkel Nordwall och nye regementschefen Stefan Smedman är glada för att stridsvagn 122 har kommit till Revingehed för att stanna.

Det våras för försvaret – Nya stridsvagnar på Revingehed

Ett säkert vårtecken på Revingehed är att stridsvagnarna har återvänt till Södra skånska regementet P 7.

– Nästa år har vi en halv pansarbataljon här, säger överste Stefan Smedman, ny chef för regementet och militärregion syd.

19 maj, 2016|