/AFF:s GS intervjuad i Radio P4 Värmland om försvaret