Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

AFF Östergötland inbjuder till seminarium och länsstämma

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland och Flygvapenmuseum inbjuder personer och organisationer som är intresserade av samhällssäkerhet till ett seminarium i Linköping. Seminariet föregås av länsavdelningens stämma där medlemmar i föreningen är välkomna att delta. Övriga är välkomna att lyssna. Informationspåverkan som vapen – en pågående vilseledning i vår vardag Ett försämrat omvärldsläge har ökat behovet av att höja kunskapen om hur samhällsfunktioner kan identifiera, förstå och möta informationspåverkan. Påverkanskampanjer har blivit allt mer sofistikerade och kan användas såväl i fredstid som i krig. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap definierar informationspåverkan som: "Aktiviteter som genomförs [...]

2019-02-20T14:45:10+02:0020 feb 2019, 14:38|

Försvarsindustrins betydelse för svensk försvarsförmåga

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna och Flygvapenmuseum den 19 november 2018 ett seminarium där försvarsindustrin var i centrum. Carl-Henrik Arvidsson, strategichef vid Saab, svarade för inledningsanförandet där han belyste Saabs verksamhet och produkter som omfattar inte bara flygplan utan även ubåtar, sensorer, vapenutrustning med mera. Det betonades att mycket av produktutvecklingen ger kunskaper och fördelar även inom det civila samhället. De förutsättningar som försvarsindustrin idag arbetar under gör arbetet utmanande. Särskilt nämndes de förändrade omvärldshoten, ett förändrat politiskt Europa, olika former av ryska påtryckningar och den gråzonsproblematik som idag finns i gränsområdet mellan freds- och [...]

2018-12-25T19:47:30+02:0027 Nov 2018, 12:38|Notis|

Försvarspolitiskt samtal i Linköping den 16 april 2018

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland och Flygvapenmuseum ett försvarspolitiskt seminarium med deltagande av ledamöter ur Försvarsberedningen. Närvarande var Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, Beatrice Ask och Lotta Johnsson Fornarve. Moderator var Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet. Björn von Sydow inledde med att beskriva försvarsberedningen uppgifter och arbete. Han betonade att beredningen i nuvarande arbetsläge är överens om huvuddragen, men pekade också på att mycket arbete återstår. Under hösten påbörjas arbetet med de militära delarna av totalförsvaret och kommande vår, 2019, genomförs det säkerhetspolitiska analysarbetet. Efter den korta inledningen tog även Beatrice Ask [...]

2018-12-25T15:17:28+02:0025 apr 2018, 9:02|Debatt, Notis|

Försörjningsberedskap i kris, seminarium i Linköping den 28 november 2016

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland ett seminarium under rubriken ”Försörjningsberedskap i kris”. […]

2016-12-01T07:58:51+02:001 Dec 2016, 7:58|Debatt|

Det våras för försvaret – Nya stridsvagnar på Revingehed

Ett säkert vårtecken på Revingehed är att stridsvagnarna har återvänt till Södra skånska regementet P 7. – Nästa år har vi en halv pansarbataljon här, säger överste Stefan Smedman, ny chef för regementet och militärregion syd. […]

2016-05-19T07:32:40+02:0019 maj 2016, 7:32|Notis|

Allmänna försvarsföreningens seminarium i Linköping den 23 november 2015.

Under rubriken ”Totalförsvaret utveckling mot en förändrad hotbild” genomförde allmänna försvarsföreningen i Östergötland ett välbesökt seminarium. Generalsekreteraren i aff, Stefan Ring, deltog som moderator. Inledningsvis talade konteramiral Jonas Haggren, chef vid ledningsstabens inriktningsavdelning i Försvarsmaktens högkvarter om den förändrade säkerhetspolitiska situationen i närområdet och refererade till en analys av Rysslands intentioner och förmåga. Det ryska agerandet tolkas som att man framför allt vill blockera Nato och EU från inflytande i det ryska ”när utlandet”. I Ukraina har man tydligt visat att både viljan och förmågan finns att använda militära resurser. Den dåliga ryska ekonomin har inte påverkat utvecklingen av den [...]

2015-11-26T20:38:22+02:0026 Nov 2015, 20:38|Debatt|

Aff blickar framåt

Vår förening fyller 125 år under 2015 och årets länskonferens och årsstämma som hölls i Linköping präglades av framtidstro. Vi får fler länsavdelningar och medlemsantalet stiger vilket är ytterst glädjande. Huvudtalare var försvarsminister Peter Hultqvist som gav en mycket engagerad redogörelse om försvarsöverenskommelsen samtidigt som han lovordade vår förening för den verksamhet vi bedriver.  […]

2015-05-14T07:26:41+02:0014 maj 2015, 7:26|Debatt|