En ny sökning?

Om du inte hittade vad du sökte, försök med ny sökning!

  • Vi hälsar Landshövdingen i Östergötlands län varmt välkommen som ordförande i AFF. På bilden tillsammans med Kanslichef Bo Jifält och GS Anna Wieslander.

AFF har genomfört sin årsstämma

Av |23 maj, 2018|

Vi hälsar Landshövdingen i Östergötlands län varmt välkommen som ordförande i AFF. På bilden tillsammans med Kanslichef Bo Jifält och GS Anna Wieslander.

  • Beatrice Ask, Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen och Lotta Johnsson Fornarve vid Försvarspolitiskt samtal i Linköping den 16 april 2018

Försvarspolitiskt samtal i Linköping den 16 april 2018

Av |25 april, 2018|

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland och Flygvapenmuseum ett försvarspolitiskt seminarium med deltagande av ledamöter ur Försvarsberedningen. Närvarande var Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, Beatrice Ask och Lotta Johnsson Fornarve. Moderator var Widar Andersson, chefredaktör för Folkbladet.

Björn von Sydow inledde med att beskriva försvarsberedningen uppgifter och arbete. Han

Säkerheten i Östersjöområdet är inte delbar. Alla stater måste delta i ett gemensamt säkerhetssystem

Av |10 november, 2017|


Det är sammanfattningen av presentationer och panelsamtal vid allmänna försvarsföreningen i Östergötlands seminarium måndagen den 6 november. Cirka 140 personer kom till seminariet som genomfördes i Flygvapenmuseum under rubriken ”Säkerhets- och försvarspolitik i Östersjöområdet”.

Försörjningsberedskap i kris, seminarium i Linköping den 28 november 2016

Av |1 december, 2016|

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Försvarsutbildarna i Östergötland ett seminarium under rubriken ”Försörjningsberedskap i kris”.

Det våras för försvaret – Nya stridsvagnar på Revingehed

Av |19 maj, 2016|

Ett säkert vårtecken på Revingehed är att stridsvagnarna har återvänt till Södra skånska regementet P 7.

– Nästa år har vi en halv pansarbataljon här, säger överste Stefan Smedman, ny chef för regementet och militärregion syd.

Den nya krigföringen, seminarium i Linköping den 4 april 2016

Av |7 april, 2016|

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde den 4 april ett seminarium under rubriken ”Den nya krigföringen – cyberattacker och påverkansoperationer”.

Allmänna försvarsföreningens seminarium i Linköping den 23 november 2015.

Av |26 november, 2015|

Under rubriken ”Totalförsvaret utveckling mot en förändrad hotbild” genomförde allmänna försvarsföreningen i Östergötland ett välbesökt seminarium. Generalsekreteraren i aff, Stefan Ring, deltog som moderator.

Inledningsvis talade konteramiral Jonas Haggren, chef vid ledningsstabens inriktningsavdelning i Försvarsmaktens högkvarter om den förändrade säkerhetspolitiska situationen i närområdet och refererade till en analys av Rysslands intentioner och förmåga. Det ryska agerandet

Aff blickar framåt

Av |14 maj, 2015|

Vår förening fyller 125 år under 2015 och årets länskonferens och årsstämma som hölls i Linköping präglades av framtidstro. Vi får fler länsavdelningar och medlemsantalet stiger vilket är ytterst glädjande. Huvudtalare var försvarsminister Peter Hultqvist som gav en mycket engagerad redogörelse om försvarsöverenskommelsen samtidigt som han lovordade vår förening för den verksamhet vi bedriver. 

Lyckad ungdomssatsning i Linköping

Av |12 april, 2015|

Med stöd av Försvarsforum (ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin) arrangerade SSU torsdagen 9/4 ett seminarium i Linköping med temat ”Försvarsmaktens internationella insatser”. En publik bestående av unga personer fick lyssna på Mats Ström och Göran Grönberg.

Ett modernt insatsförband i fokus på försvarsmöte

Av |11 augusti, 2014|

När Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Skåne höll sin årsstämma på Revingehed var temat ”Ett modernt insatsförband”.
Chefen för Södra Skånska regementet P 7, överste Michael Nilsson, berättade om läget i Försvarsmakten och om P 7:s insatsförband samt visade den nya pansarterrängbilen 360 Patria och stridsfordon 90.
– Den är helt underbar att köra, säger föraren Tim Carström