Under Almedalsveckan har Försvarspolitisk Arena, där aff är en medarrangör, dragit en stor publik, vilket får tillskrivas bra seminarier med intressanta ämnesområden och bra föreläsare. Att händelserna i Ukraina påverkar vår säkerhetspolitik och försvarets framtid tydliggjordes av många talare.

Försvarsfrågan har under innevarande valår rönt stor uppmärksamhet. Det har återspeglats under Almedalsveckan. Försvarspolitisk Arena som är ett samarrangemang mellan tio aktörer representerande försvars- och säkerhetssektorerna, bland dessa Allmänna Försvarsföreningen, har vid de 35 seminarier och försvarspolitiska morgonpass som genomförts dragit stor publik liksom följts av många på webben och via twitter.

För att välja seminarium så klicka på symbolen i det övre vänstra hörnet på videospelaren eller besök Försvarspolitisk Arenas kanal på youtube genom att klicka här.