Om admin

Denna författare har ej fyllt i några detaljer.
So far has created 10 blog entries.

Podd 72 laddar för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen

Folk och Försvars Rikskonferens på högfjällshotellet i Sälen.Foto Henrik Montgomery / TT/

Podd72 dyker upp från Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Patrik Oksanen är på plats och förutom att skriva för Mittmedias liberala och C-märkta ledarsidor kommer det att produceras två extra program av Podd 72.

Det första dyker upp någon gång under måndagen och det

Av |9 januari, 2016|Notis|
  • konf1

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens 2014

Den 28 april genomförde Frivärld sin årliga säkerhetspolitiska konferens, den andra i ordningen. I år hade konferensen titeln “Security in Northern and Eastern Europe 2014? och den fokuserade nästan uteslutande på den rådande situationen i Ukraina. Inte sedan kalla kriget har den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde varit allvarligare än nu.

På bifogad länk går det att titta

Av |6 maj, 2014|Notis|
  • 20140424n_Page_1_Image_0001-b

Länsavdelning Halland av Allmänna Försvarsföreningen bildad

Den 24 april bildades vid ett möte i musikgemaket på slottet i Halmstad länsavdelningen Halland av Allmänna Försvarsföreningen (AFF).

Mötet utsåg en styrelse för det kommande verksamhetsåret och den består av ordförande, sekreterare och två ledamöter.Till ordförande valdes länsrådet Lisbeth Schultze vid länsstyrelsen i Halland. Till sekreterare valdes f.d. chefen för Militärhögskolan Halmstad, överste Hans Hansson.

Av |29 april, 2014|Notis|
  • 2969621_1200_675

Stefan Ring – Måndagsrörelsen 2014-03-31

Jag är generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen, men de uppfattningar jag för fram här idag är helt mina egna.

Jag vill inleda med att citera första versen i Esias Tegnérs dikt ”Det eviga”

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
Väl flyga som örnar hans rykten;
Men någon gång brytes det vandrande svärd
Och örnarna fällas i flykten.

Av |31 mars, 2014|Debatt, Kommentar|
  • FOF1

Försvarsfrågan hetare – Rikskonferensen 2014

Rapport från årets konferens i Sälen
Valåret har inletts och det stundande riksdagsvalet i höst har som konsekvens att flertalet samhällsfrågor sätts under lupp. Försvarsfrågan utgör inget undantag varför årets konferens i Sälen i regi av Folk och Försvar, för övrigt den 67:e i ordningen, kom att få karaktären av att vara högprofilerad. Närvaron av H

Av |7 februari, 2014|Debatt|
  • Riksrevistionen

Riksrevisionen fortsätter att granska Försvarsmakten

I flera rapporter har Riksrevisionen granskat Försvarsmakten. I den senaste rapporten analyserar man den militära förmågan till uthålliga insatser. Riksrevisionens slutsatser är att ”…det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara de uppgifter Försvarsmakten har vad avser insatser, beredskap och utveckling. Riksrevisionen har funnit att antalet tillgängliga och planerade markoperativa bataljoner

Av |7 februari, 2014|Notis|

Läsvärd beskrivning av en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde

Johan Wiktorin har skrivit en mycket tänkvärd och trovärdig bok om svårigheterna för Sverige att hantera en kris mellan Ryssland och Litauen som kommer att hota freden även i vårt land. Boken kan beställas hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin  och är en given läsning för alla som funderar på svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Av |1 februari, 2014|Notis|
  • russian

Finska Försvarsuniversitetet analyserar Ryssland

I en nyligen publicerad rapport analyserar finska experter utvecklingen i Ryssland i relation till Finland.

Ta del av rapporten här (pdf).

Av |12 januari, 2014|Notis|

Försvarsforum i Stockholm – välbesökt och kunskapsuppbyggande

Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015 på temat ”Hur försvara Sverige?”. Detta sker på många platser i Sverige under innevarande höst och under 2014.

Måndagen 2:a december hade turen kommit till huvudstaden i form av

Av |5 december, 2013|Notis|
  • forum1

Är Du redo när krisen kommer?

AFF:s länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna ett seminarium i Linköping torsdagen den 7 november 2013 där riskområden och samhällets generella krishanteringsförmåga diskuterades.

Landshövding Elisabeth Nilsson hälsade alla välkomna och berättade om AFF:s mångåriga historia och nystart på senare tid. Göran Grönberg tog över och modererade det första seminariet med deltagande av

Av |7 november, 2013|Notis|