Bli medlem i AFF

Så här blir du medlem i Allmänna försvarsföreningen.

Enklast blir du medlem genom att anmäla dig på här. Du fyller i ditt namn, adress och och sätter sedan in medlemsavgiften 200:- på:

Bankgiro 482-8885 eller Plusgiro12711-8.

Är du under 26 år är medlemsavgiften 100:-. Ange då även födelseår.

Som medlem får du fyra nummer av tidningen Vårt Försvar samt information och kallelser till föreningens aktiviteter.

Har du frågor om Allmänna försvarsföreningen kan du kontakta oss.

AFF samarbetar med Föreningen för Göteborgs Försvar, varför vi föreslår medlemsintresserade boende inom Västra Götalands län att bli medlemmar i Föreningen för Göteborgs Försvar. Dessa medlemmar blir automatisk även medlemmar i AFF och får tidningen ”Vårt Försvar”. Dessutom inbjudningar till de aktiviteter Föreningen för Göteborgs Försvar har i Västsverige. Betala avgiften till bankgiro 5703-5263 istället för till AFF.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Din adress (obligatorisk)

Ditt postnummer och postort (obligatorisk)

Ditt telefonnr

Ditt födelseår