Natos framtid efter Ukraina – hur påverkar det Sverige?

Grunderna för försvarssamarbete inom NATO har drastiskt förändrats efter Rysslands olagliga annektering av Krim 2014 och landets vidare inblandning i kampanjen att destabilisera östra Ukraina. Det försämrade säkerhetsläget i Europa – vilket också innefattar den ökade spänningen i Östersjöområdet – har inneburit ett nytt fokus på åtgärder för kollektivt försvar och avskräck-ning inom NATO. Detta

Av |27 maj, 2016|Notis|
  • Stabschefen Torkel Nordwall och nye regementschefen Stefan Smedman är glada för att stridsvagn 122 har kommit till Revingehed för att stanna.

Det våras för försvaret – Nya stridsvagnar på Revingehed

Ett säkert vårtecken på Revingehed är att stridsvagnarna har återvänt till Södra skånska regementet P 7.

– Nästa år har vi en halv pansarbataljon här, säger överste Stefan Smedman, ny chef för regementet och militärregion syd.

Av |19 maj, 2016|Notis|

Avsnitt 11: Specialförband

Nu kan du lyssna på det elfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet hör du Marcus Mohlin från Försvarshögskolan prata om specialförband. Han berättar även vad specialförband ägnar sig åt och vad som skiljer dem från reguljära förband. Du hör också om vilka som är de historiska föregångarna till dagens specialförband och vilken roll specialförbanden har i den moderna krigföringen.

Av |13 maj, 2016|Notis|

Avsnitt 10: Ett samtal med författaren Chris Berg om “Gråzon”

Nu kan du lyssna på det tionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet hör du författaren Chris Berg berätta om sin bok “Gråzon”. I avsnittet hör du också Chris berätta om varför han skriver under pseudonym, om huruvida bokens huvudkaraktär Rickard Häll finns i verkligheten och sist men inte minst om det kommer en uppföljare till “Gråzon”!

Av |13 maj, 2016|Notis|

Det nionde avsnittet av “I Krig och Fred”

Nu kan du lyssna på det nionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Fredrik Lindgren, som arbetar på avdelningen Försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), prata om civilt försvar.

Av |27 april, 2016|Notis|

AFF årsstämma 2016

Underlag till årsstämman den 12:e maj.

Av |13 april, 2016|Notis|

Den nya krigföringen, seminarium i Linköping den 4 april 2016

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde den 4 april ett seminarium under rubriken ”Den nya krigföringen – cyberattacker och påverkansoperationer”.

Av |7 april, 2016|Notis|

Det sjätte avsnittet av “I Krig och Fred

Nu kan du lyssna på det sjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Björn Johnson från Försvarshögskolan, som har en bakgrund som militär helikopterpilot, prata om läget för Försvarsmaktens helikopterflottilj, hur det känns att flyga en helikopter och mycket annat kopplat till den militära helikopterverksamheten.

Av |19 mars, 2016|Notis|

Femte avsnittet av ”I Krig och Fred”

Nu kan du lyssna på det femte avsnittet av podcasten ”I Krig och Fred”. I förra avsnittet av podden kunde du höra David Bergman prata om psykologiska operationer. I detta avsnitt hör du David prata om hans technothriller “36 timmar” och hans kommande bok “6 dagar”.

Av |7 mars, 2016|Notis|

Fjärde avsnittet av ”I Krig och Fred”

Nu kan du lyssna på det fjärde avsnittet av podcasten ”I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du David Bergman berätta om psykologiska operationer (förkortas psyops) och vad det är för något, hur det går till rent praktiskt och den historiska bakgrunden till den här verksamheten.

Av |7 mars, 2016|Notis|