AFF i Almedalen 2018

Datum: 2 juli, 2018
Tid: – 3 juli, 2018
Plats: Almedalen

Kalendarium

Datum: 2 juli 2018 kl. 10.00-11.30
Plats: Fartyget Sigrid, förtöjt i Visby hamn, nära Gotlandsterminalen

Att manipulera val genom att så misstro

Valet i höst kan komma att utsättas för påverkan, vilka åtgärder kan Sverige vidta för att vara förberett.

Arrangör

Försvarsforum (AFF, Försvarsutbildarna och Krigsvetenskapsakademien)

Medverkande

 • Peter Hultqvist, försvarsminister
 • Johan Wiktorin, omvärldsdirektör PwC. Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • Mats Olofsson Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • Sven Christer Nilsson f.d. koncernchef Ericsson, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • Patrik Oksanen ledarskribent Hela Hälsingland
 • Beatrice Ask, riksdagsledamot Moderaterna
 • David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige
 • Anna Wieslander Generalsekreterare AFF, moderator

Videoinspelning från 2 juli kl 10.00 https://youtu.be/Wf2b903jT2c


Datum: 2 juli 2018 kl. 16.00-17.00
Plats: Svartbrödragatan 3, trädgården (se karta)

Sveriges framtida försvar – vilken materiel kan möta hoten?

Sveriges försvar möter inte den förändrade omvärldsutvecklingen, konstateras det i Försvarsmaktens perspektivstudie. Vilket försvar och vilken materiel ska vi då ha för att möta den ökade osäkerheten i Östersjöområdet?

På försvarsmaktens hemsida kan man läsa: ”Krigshistorien är full av exempel på hur numerärt underlägsna styrkor visar sig slagkraftiga tack vare mer avancerad teknologi”. Sverige är ett högteknologiskt land som kan producera och använda försvarsmateriel av högsta kvalitet. För att möta den förändrade omvärldsutvecklingen krävs ett försvar som kan möta framtidens hot. Hur ska Sveriges försvar se ut i framtiden? Vilken försvarsmateriel kan möta framtidens hot? Hur vill våra folkvalda att vi ska möta den ökade osäkerheten i Östersjöområdet? Hur står sig den svenska försvarsmateriell internationellt?

Arrangör

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), Allmänna Försvarsföreningen

Medverkande

 • Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet, Liberalerna
 • Åsa Lindestam, vice ordförande i försvarsutskottet, Socialdemokraterna
 • Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson, moderaterna
 • Anna Wieslander, moderator, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen


Datum: 3 juli 2018 kl. 11.00-12.30
Plats: Fartyget Sigrid, förtöjt i Visby hamn, nära Gotlandsterminalen

Hur skapar vi ett trovärdigt militärt försvar?

Flera politiska partier yrkar på större anslag till Försvarsmakten. Hur ser läget ut idag för Försvarsmakten? Vad krävs för att Försvarsmakten ska kunna möta det försämrade säkerhetspolitiska läget? Vart står de politiska partierna i frågan?

Arrangör

Försvarsforum (AFF, Försvarsutbildarna och Krigsvetenskapsakademin)

Medverkande

 • Anders Carell, brigadgeneral, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • Mikael Odenberg f.d. försvarsminister, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
 • Karlis Neretnieks f.d. rektor FHS, Kungliga Krigsvetenskapsakademeien
 • Åsa Lindestam, vide ordförande (s) försvarsutskottet
 • Allan Widman, ordförande (L) försvarsutskottet
 • David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige
 • Minou Sadeghpour, styrelseledamot AFF, moderator

Videoinspelning från 3 juli kl 11.00https://youtu.be/iqo1CC_o-ew