AFF Skåne: Trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet

Datum: 26 november, 2018
Tid: 18:00 – 19:30
Plats: Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

I maj 2018 undertecknade Sverige, Finland och USA en trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet.

Försvarare av detta avtal påstår att det utgör en unik och historisk möjlighet för Sverige att tillsammans med andra bygga substantiell säkerhet i vårt närområde.

Motståndarna anför å sin sida att samarbetet mest är en uddlös och symbolisk eftergift som skapats för att flytta fokus från debatten om ett eventuellt svenskt och finskt Natomedlemskap.

För att försöka bringa lite klarhet i hur det egentligen ligger till och tydligare belysa både möjligheter, såväl som begränsningar och risker med samarbetet bjuder AFF i Skåne i samverkan med Försvarsutbildarna i Skåne in till seminarium.

Deltagare

Michael Claesson, Generalmajor vid Försvarsmaktens Högkvarter
Charly Salonius-Pasternak, Forskare vid Utrikespolitiska Institutet i Finland
Robert Dalsjö, Forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Stig Rydell, Moderator

Program

  • Den officiella bilden av avtalet – Genmj Michael Claesson 20 min
  • Finsk syn kring samarbetet – Charly Salonius-Pasternak 15 min
  • Svensk syn kring samarbetet – Robert Dalsjö 15 min
  • Modererad diskussion & frågestund 40 min
  • Kaffe/Te

Anmälan

Senast den 21 november 2018 till Bengt Jansson, epost bb.jansson@telia.com tel 070-2714471.