Försvarsforum i Karlstad

Datum: 13 mars, 2017
Tid: 19:00 – 21:00
Plats: Sessionssalen, Bibliotekshuset

Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Försvarsutbildarna bjuder härmed in till Försvarsforum i Karlstad.

Under rubriken ”Syrien och kampen mot IS/Daesh – vad rör det oss?” sätter överste Jan FT Mörtberg, tidigare institutionschef vid Försvarshögskolan och regementschef för I19, in det över 6 år långa inbördeskriget i ett större sammanhang och finner kopplingar till dagens omvärldsutveckling.

Därefter föreläser fil.dr. Håkan Gunneriusson, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, under rubriken ”Hybridkrigföring är det något nytt?”. Allt sedan 2014 och den ryska annekteringen av Krim har medierna fyllts med rapporter där begreppet hybridkrigföring använts för att beskriva vad som anses vara ett förändrat sätt att föra krig. Men är det verkligen så nytt?

Efter presentationerna genomförs ett panelsamtal, i vilken publiken inbjuds att delta, under ledning av Henrik L Barvå, politisk redaktör på Nya Wermlands-Tidningen. Utöver föreläsarna deltar också riksdagsmännen Daniel Bäckström (C), Pål Jonson (M) samt Håkan Svenneling (V).

Aktiviteterna är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan. På uppdrag från arrangörerna.

Bengt Fransson

Sekreterare, AFF Värmland

 

Klicka här för att ladda ner inbjudan.