Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening.

Pax Nordica 2019

Temat för i år är Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår—håller mångsidigheten på att falla sönder? och datum är 4 april i Umeå. Program och övrig information »

Pax Nordica 2018

2018 års upplaga hölls på eftermiddagen den 12 april, och hade underrubriken: Skymningsläge eller gryningstid? Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Kan ett land som Sverige överhuvudtaget prioritera, och på vad bygger i så fall förmågan att göra detta?

Mer om Pax Nordica finns på Umeå Universitets hemsida »
Kommande event i Pax Nordicas regi hittar du i kalendariet »