Pax Nordica2018-12-26T13:39:57+00:00

 

Pax Nordica

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. 2018 års upplaga hölls på eftermiddagen den 12 april, och hade underrubriken: Skymningsläge eller gryningstid?

Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Kan ett land som Sverige överhuvudtaget prioritera, och på vad bygger i så fall förmågan att göra detta?

Mer om Pax Nordica finns på Umeå Universitets hemsida »

Kommande event i Pax Nordicas regi hittar du i kalendariet »