Välkommen till AFF2020-07-08T12:39:20+02:00

Om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin

26 maj 2020, 9:21|

Anna Wieslander kommenterar 23 maj i New York Times om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html