Den 28 april genomförde Frivärld sin årliga säkerhetspolitiska konferens, den andra i ordningen. I år hade konferensen titeln “Security in Northern and Eastern Europe 2014? och den fokuserade nästan uteslutande på den rådande situationen i Ukraina. Inte sedan kalla kriget har den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde varit allvarligare än nu.
På bifogad länk går det att titta på videoinspelningar från konferensen.