Vad är utmärkande för den långa fredsperiod som vi svenskar upplevt. Vid ett seminarium på initiativ av H.M Konung Carl Gustaf genomfördes ett seminarium i samverkan med Kungliga Krigsvetenskapsakademin 2014-11-10.Seminariet kan följas via internet.

Foto:Kungahuset.se