Seminariet i Luleå ”Ska Nato försvara Sverige” som var planerat att genomföras 12/2 är framflyttat en månad till 12/3. Skälet är att Allan Widman och Åsa Lindestam fått förhinder.