Med stöd av Försvarsforum (ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademin) arrangerade SSU torsdagen 9/4 ett seminarium i Linköping med temat ”Försvarsmaktens internationella insatser”. En publik bestående av unga personer fick lyssna på Mats Ström och Göran Grönberg.

Samarbete med politiska ungdomsförbund – seminarium i Östergötland den 9 april

Allmänna försvarsföreningens länsavdelning i Östergötland genomförde seminarium i samarbete med det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Temat för kvällen var ”Försvarsmaktens internationella insatser”.

Inledningsvis talade Göran Grönberg (verksam vid Försvarshögskolan) om beslutsprocesser inom FN, EU och Nato inför insättande av militära förband i internationella insatser. Dessutom om den svenska processen avseende samspelet mellan Regering och Riksdag och samverkan mellan Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Därefter talade Brigadgeneral Mats Ström ( ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin) om den internationella konfliktmiljön och om egna erfarenheter från deltagande i svenska militära insatser både i internationella staber och från konfliktområdet.

Slutligen genomfördes en frågestund med moderator från SSU. Cirka 50 närvarande personer ställde både initierade och relevanta frågor under ca 30 minuter.