Sedan bildandet av föreningen 1890, har verksamheten pågått oavbrutet. Genom stora insatser av ideella krafter har AFF under denna långa tidsperiod lyckats att arrangera otaliga seminarier och konferenser där information och debatt om säkerhets- och försvarspolitik genomförts på en hög kvalitativt hög nivå. Föreningen har även under alla dessa år publicerat tidskriften Vårt Försvar. Idag är det den enda tidskriften i Sverige som har sitt huvudfokus på säkerhets- och försvarspolitik och med 125 födelsedagar bakom sig, är det en av landets äldsta tidningar. Allt detta har genomförts utan några statliga anslag. AFF kan därför verkligen leva upp till beteckningen politiskt och ekonomiskt oberoende!

För att fira verksamheten under 125 år genomför Allmänna Försvarsföreningen tillsammans med Försvarshögskolans militärhistoriska avdelning samt Kungliga Krigsvetenskapsakademin en konferens med temat Försvaret och det svenska samhället under 125 år onsdagen 14/10 kl 0900-1500 på Försvarshögskolan, Sverigesalen.

Uppdaterat 2015-10-17: Konferensen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida inom några dagar.

Datum: 2015-10-14, kl 0900-1500

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, Sverigesalen Konferensen kommer att websändas via www.aff.a.se

Anmälan till: Stefan Ring, stefan.ring@aff.a.se, senast fredagen 2015-10-09

Program

Registrering och kaffe (0900-0930)

1. Hälsningsanförande – AFF under 125 år (kl 0930-0945)
Ingemar Wahlberg

2. Historisk överblick och syftet med symposiet (kl 0945-1000)
Gunnar Åselius

3. Föreställningar om det framtida kriget – 1890-2015 (kl 1000 – 1200)

Moderator: Karlis Neretnieks

  • Föreställningar om det framtida kriget

Föreläsare: Bo Hugemark

  • Samhällets beredskap för att hantera krig och kriser

Föreläsare: Bo Richard Lundgren

  • Småstatens förmåga/möjlighet att möta militärteknologiska utmaningar

Föreläsare: Birgit Karlsson

  • * Paneldebatt (kl 1115 – 1200)

4. Att påverka försvaret – 1890-2015 (1300-1500)

Moderator: Anna Wieslander

  • Svenska officerares möjligheter att påverka försvarspolitiken

Föreläsare: Gunnar Åselius

  • Svenska politikers möjligheter att styra Försvarsmaktens utveckling

Föreläsare: Mikael Odenberg

  • Svenska kvinnor och försvaret

Föreläsare: Fia Sundevall

  • Paneldebatt (kl 1415 – 1500)

Presentation av deltagare:

Ingemar Wahlberg: Ordförande AFF, tidigare kanslichef försvarsutskottet, ledamot av KKrVA

Gunnar Åselius: Professor i militärhistoria vid FHS, ledamot av KKrVA

Bo Hugemark: Överste (PA), ledamot av KKrVA

Bo Richard Lundgren: Tidigare chef Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), ledamot av KKrVA

Birgit Karlsson: Docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet

Mikael Odenberg: Styresman KKrVA, tidigare försvarsminister

Fia Sundevall: Fil dr vid Stockholms universitet

Karlis Neretnieks: Generalmajor (PA), tidigare rektor vid Försvarshögskolan, ledamot av KKrVA

Anna Wieslander: Stf direktör Utrikespolitiska Institutet