Att samtidigt utnyttja politiska, diplomatiska, ekonomiska och andra icke militära medel i kombination med användandet av militär makt utgör grunden i det nya ryska militärt tänkande. Så förklarar Peter A. Mattsson, fil dir och forskare vid Försvarshögskolan, huvuddragen i Rysslands nya militära doktrin när han den 28 oktober föreläste i Karlstad.

Intresset för hans föreläsning var stort. Till det arrangemang som Allmänna Försvarsföreningen Värmland tillsammans med Försvarsutbildarna Värmland och Utrikespolitiska föreningen i Karlstad bjudit in till kom över 120 åhörare.

Peter har sedan 2011 deltagit i ett tvärvetenskapligt projekt där både militära experter och civila forskare studerat reguljär krigföring under det andra Libanonkriget 2006 och femdagarskriget i Georgien 2008. Sedan 2012 är projektet fokuserat på Rysslands krigföringsförmåga; dess konceptuella, fysiska och moraliska delar. Härur berörde Peter under sin föreläsning reformeringen av den ryska försvarsmakten, rysk perception av ett nytt krig och vad dessa två delar innebär.

Att föreläsningen engagerade kunde läsas av under den efterföljande frågestunden. Många frågor ställdes av den månghövdade åskådarskaran innan landshövding Kenneth Johansson till sist tackade Peter för att han tagit sig tid till att komma till Karlstad denna kväll.