Det seminarium som anordnades den 26e november med besök av Cheferna för Lv 6och FMTS samt Försvarsministern på biblioteket i Halmstad var en succé. Klarasalen på biblioteket fylldes till sista plats vilket innebar 200 deltagare. Försvarsministern talade under rubriken ”Svensk försvarspolitik i en orolig omvärld”. Förbandscheferna i Halmstad beskrev sina roller i Försvarsmakten Lv 6 som det enda luftvärnsförbandet i Sverige och FMTS som Teknikansvarig i Försvarsmakten.

Evenemanget omnämndes även i hallandsposten.

Foto : Lars Björk