På den internationella kvinnodagen bjöd Allmänna Försvarsföreningen Värmland, i samarbete med Länsstyrelsen Värmland och Försvarsutbildarna Värmland, in till en öppen föreläsning i ämnet ”Kvinnor i krig”.

Föredragshållare är samhällsdebattören och författaren Maria Hagberg. Maria är en internationell kvinnorättsaktivist med lång erfarenhet av arbete med utsatta kvinnor och barn, bl.a. från 5 års arbete i Mellanöstern. Ett arbete som Maria dokumenterar i den kommande boken ”Kvinnokällan”.

Med utgångspunkt ur intervjuer med kvinnor i skildrade Maria kvinnors situation i krig- och postkonfliktområden. De människoöden som Maria lyfte fram var både gripande och tankeväckande. Runt ett 30-tal personer kom till föreläsningen som renderade stor uppskattning.

Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen

Landshövding Kenneth Johansson hälsar välkommen

Maria Hagberg

Maria Hagberg