Nu kan du lyssna på det tolfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du forskaren Gunilla Herolf berätta om EU som säkerhetspolitisk aktör. Under avsnittet berättar hon bland annat om vilka institutioner inom EU som arbetar med säkerhetspolitik och hur samspelet ser ut mellan EU och NATO.

Gunilla är verksam som forskare vid SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) och inom olika europeiska forskningsnätverk, och hon forskar bland annat om europeisk säkerhetspolitik. Hon är också medlem i AFF och är ordförande i redaktionskommittén för medlemstidningen ”Vårt Försvar”.