AFF medverkar även i år i almedalen i Projektet Försvarspolitik Arena.

Samtliga seminarier websänds och kan ses direkt och i efterhand

Länk: https://www.youtube.com/user/FPAalmedalen

 

Vi arrangerar:

4/7 Security challenges in the Baltic Region

Med bl.a försvarsministern

6/7 medarrangör inom ramen Försvarsforum

1030-1115 Kärnvapen Sverige – en realitet

1145-1230 Staten skyddar inte medborgarna

1300-1345 Ryssen kommer – hur gör han?

1415-1500 Två scenarier för ett ryskt angrepp mot Sverige