Stort intresse för ÖB besök i Halmstad den 31 augusti. Ca 300 personer kom till Stadsbiblioteket. Tyvärr fick inte alla som kom plats,  eftersom Klarasalen bara tar in 200 personer.
ÖB redovisar Försvarsmaktens modernisering och den allvarliga omvärldsutvecklingen. (se artikel nedan)

Informationen från ÖB uppskattades av publiken och många ansåg att ÖB gav ett förtroendegivande intryck.  Allvaret i ÖB´s framställning av läget uppfattades tydligt av de flesta i publiken.

Foto: Carl Sjöstrand

Foto: Carl Sjöstrand

Under onsdagskvällen besökte ÖB Halmstad och höll ett föredrag på stadsbiblioteket, arrangerat av Försvarsutbildarna
och AFF. Flera åhörare uttryckte efteråt belåtenhet med att ”ÖB var tydlig!”

Överbefälhavare Michael Bydén inledde sitt anförande med en blick över omvärldsläget. Han noterade att hoten och
riskerna tar nya former.
– Samtidigt blir gränserna mellan krig och fred alltmer utsuddade, sa han.
Något som han flera gånger återkom till var de informationsoperationer och påverkanskampanjer som alltmer tillhör vardagen.
Han var inte heller rädd för att uttala var ett av de tydligaste hoten kommer ifrån. Han menade att det ryska agerandet är tydligt  och att det är uppbyggt under en längre tid. Problemet är att vi börjar vänja oss och glömma bort vad som fortfarande pågår; – Hittills har närmare 10 000 soldater satt livet till i Ukraina, om man räknar båda sidor, konstaterade han.
Samtidigt var ÖB noga med att konstatera att han inte ser något överhängande hot av typen enskilt anfall mot Sverige.
Däremot är det en spänd situation i vårt närområde, för oss mest märkbart på Östersjön, där en kanske oavsiktlig incident skulle kunna bli en tändande gnista till något större – om vi inte hanterar situationen rätt.
Det som ligger i fokus just nu är ”leverans”, vilket innebär att Försvarsmakten måste visa att vi lever upp till andemeningen  i det senaste försvarsbeslutet. Det handlar om flera delar men främst ökad militär förmåga, vilken tydligt utvecklas genom allt fler övningar. Ett område där detta redan märks är på Gotland. Genom att utveckla vår förmåga och genom att visa upp detta skapar vi tröskeleffekt.
Ett annat viktigt område är att fördjupa våra samarbeten. Det gäller samarbeten såväl med myndigheter, organisationer och  företag inom Sverige som med andra länder. I de internationella samarbetena nämndes framför allt det nordiska, inom  NORDEFCO, där Finland nu har en särställning men även de baltiska staterna och USA. Vi ska alltså kunna verka tillsammans med andra.
Att ha förband med god tillgänglighet, beredda med kort varsel och att ha en god förmåga samt att visa upp detta för  medborgarna – det borgar också för en ökad trovärdighet.
Efter att ha avverkat ”de fyra T-na” fortsatte ÖB med ett femte; Totalförsvar. Han underströk att det inte bara var det militära  försvaret som rustats ned under ”den strategiska time-outen” utan även det civila försvaret. Här hoppades han på en stor  förståelse hos allmänheten för att man inte bara kan lita till det militära försvaret i ofredstider utan många civila funktioner  måste förberedas för att klara av ta smällar.
– Vi har förändrade förutsättningar. Det finns nu inget slutdatum utan ett stort arbete ligger framför oss alla.
Avslutningsvis berörde generalen Bydén ett antal utmaningar som han ser framför sig. det handlar främst om materiel,  personal och förmågetillväxt. – Vi har fått skjuta upp viktiga materielprojekt till nästa försvarsbeslutsperiod. Där gäller det att vi får stöd annars dyker vår operativa effekt!
Efter anförandet fanns tid för frågor och många bland åhörarna ville ställa frågor till överbefälhavaren. Tyvärr fanns inte tid för alla att få ordet men många fick chansen. I något fall kom man in på hemliga uppgifter och då blev ÖB naturligen mer försiktig i sitt svar.
På vägen ut efter mötets slut kunde man höra många positiva kommentarer från de hemvändande åhörarna. En typisk  ordväxling var; ”ÖB var tydlig.” … ”Ja, mycket tydlig!”
Carl Sjöstrand,  Informationschef Halmstad garnison