Ny länsavdelning i Örebro län:

Ordförande: Lotta Olsson

Sekreterare: Ludvig Martell