Den 20 oktober föreläste författaren Vera Efron vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ämnet var ”I huvudet på Putin – Vart är Ryssland på väg?” Allmänna försvarsföreningen i Kalmar län var arrangör.

Vera Efron inledde med en sammanfattning av utvecklingen från Sovjetunionens fall till nuläget. Upplösningen präglades av en ekonomi i sönderfall, varubrist, missnöje och en stor trötthet. Sedan tillkom protestaktioner, terrorattentat och kollaps av den inre säkerheten. Jeltsin kom till makten och då var landet på randen till inbördeskrig. Han förstod, till skillnad från Gorbatjov, att Sovjetunionen inte kunde räddas. Den 1 juli 1998 utnämndes Vladimir Putin till chef för den Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB). Denna tjänst skulle han inneha till augusti 1999. Den 31 december 1999 utnämndes Putin till Jeltsins ställföreträdare.

Under sin tid som president ställdes Putin inför svåra problem. Det var t ex Tjetjenienkrigen, krisen kring olyckan med ubåten Kursk och fortsatt terror. Men Putin förstod att prioritera. I striden mot oligarkerna visade han vem som bestämmer.

När han lyckats stabilisera det inrikespolitiska läget, var det dags att byta fokus. Han vände sig mot utlandet och började med Ukraina. Staten Ukraina hade i realiteten en kraftlös politisk ledning. Därmed kunde Ukrainas östra delar och Krim ockuperas utan att någon lyfte ett finger för att hindra detta.

Putin har metodiskt omorganiserat, moderniserat och förstärkt Rysslands militära stridskrafter. Dessa genomför övningar i gränsnära områden, ibland av typ skenanfall. Uppträdandet kan tolkas som en avsikt att öka grannstaternas osäkerhet. Antalet kränkningar av grannländernas territorium har ökat.

Med deltagande i Syrien på president Assads sida bidrar Putin till ökad global spänning. En påtaglig risk är att uppträdandet kan leda till oavsiktlig konfrontation med USA. Ryssland har dock stärkt sina positioner i Mellanöstern. Man har visat sig kunna genomföra kvalificerade operationer på långa avstånd. Och så har Ryssland fått tillgång till baser i Östra Medelhavet.

Detta till trots har Ryssland en mycket svår strategisk situation med långa och svårförsvarade gränser. I det perspektivet är de ryska stridskrafterna otillräckliga och försvarsbudgeten underdimensionerad. Ett tillkommande allvarligt problem är hotet från islam. Läget i Kaukasus och i gränsstaterna i sydost är långt från stabilt. Vera Efron kommenterade Sveriges förhållande till Ryssland och ett tänkbart hot mot Sverige. Även om det svenska försvaret är mycket starkt reducerat, synes ett anfall mot Sverige vara en mycket stor risk. Ett undantag kan vara Gotland. Vid en ökad spänning i Östersjöområdet kan frestelsen att ockupera Gotland bli för stor. Putin har med sitt nya sätt att föra krig blivit en mästare i att utnyttja svagheter.

En lång tid för frågor efter föreläsningen resulterade i en konstruktiv dialog med deltagarna. Antalet deltagare var 69, varav 54 deltog i eftersitsen. Många tog chansen att köpa en av Vera

Efrons medförda böcker och samtidigt få den signerad. Tidigare under eftermiddagen hade Vera Efron signerat böcker på Akademibokhandeln.

Birger Jägtoft