Nu kan du lyssna på det trettioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du en intervju med forskaren Magnus Norell om terrorism. Under samtalet berättar Magnus om begreppet terrorism och redogör för att det är ett komplicerat begrepp med många olika definitioner.

Under samtalet redogör Magnus även för de historiska rötterna till dagens terrorism, och han berättar även om hur man från myndigheternas sida arbetar för att förhindra terrordåd och bekämpa terroristorganisationer.

Under samtalet berörs också svårigheterna gällande att motverka våldsbejakande extremism och Magnus ger även sin syn på Sveriges arbete gällande detta.

Du kan lyssna på avsnittet här