Det är sammanfattningen av presentationer och panelsamtal vid allmänna försvarsföreningen i Östergötlands seminarium måndagen den 6 november. Cirka 140 personer kom till seminariet som genomfördes i Flygvapenmuseum under rubriken ”Säkerhets- och försvarspolitik i Östersjöområdet”.

Ambassadör Tarka, Polens ambassad i Sverige (och kontaktambassad för Nato till Sverige) talade om den ryska militära upprustningen och det allt mer aggressiva uppträdandet. Händelser som kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim-halvön och den militära inblandningen i Ukraina, visar att tröskeln för att använda militärt våld är låg i Ryssland. Dessutom genomför Ryssland omfattande påverkanskampanjer, senast i Serbien och i Montenegro, som syftar till att destabilisera säkerhetssituationen i Europa. Nato har som en konsekvens ökat den militära närvaron i de östra delarna av Europa för att visa solidaritet och beslutsamhet att det kollektiva försvaret av medlemsstaterna tas på fullt allvar.

Ambassadör Tarka tog också upp FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen och redogjorde för varför samtliga Nato-medlemmar säger nej till resolutionen. Den anses vara riktad mot ”de goda” västerländerna medan stater som till exempel Ryssland och Kina troligen aldrig kommer att avrusta sina kärnvapen.

Lektor Jacob Westberg, forskare vid Försvarshögskolan, gav en historisk tillbakablick på nordiskt försvarssamarbete och konstaterade att det aldrig varit framgångsrikt. I modern tid har länderna olika säkerhetslösningar där medlemmarna i Nato genom avtal har säkerhetsgarantier medan Sverige och Finland får förlita sig på ”den goda viljan” hos framför allt USA för att få säkerheten skyddad. Erfarenheter från gångna tider visar på stora risker med förhoppning som inte garanterats genom avtal.

I det efterföljande panelsamtalet mellan de båda talarna och Christian Dahlgren, ledarskribent på Östgöta-Correspondenten, konstaterades att säkerheten i Östersjöområdet, vid en eventuell rysk aggression, endast kan uppehållas med en gemensam säkerhetslösning. Nato är beroende av Sverige för att kunna försvara sina medlemmar och Sverige kan inte ensamt stå emot ett ryskt angrepp.

 
Göran Grönberg/Sekreterare i allmänna försvarsföreningen i Östergötland