Vad har hänt med Sveriges säkerhets- och försvarssamarbete med USA sedan Donald Trump blev president?

Detta diskuterade AFF:s GS Anna Wieslander på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar den 30 januari. Seminariet kan ses här »

Det var också temat för en artikel som Anna Wieslander skrev i Säkerhetsrådet i Svenska Dagbladet den 3 februari. Artikeln kan läsas här »

AFF:s GS Anna Wieslander om Sveriges försvarssamarbete med USA - 1 år med Trump