Den 4 juni 2018 arrangerade AFF en heldagskonferens, som var riktad mot unga vuxna i åldern 18-30 år, med temat ”Framtidens Försvar” ute på Scandic Foresta. Eftersom det finns ett långsiktigt behov av att utveckla varaktig kunskap och förståelse om försvars- och säkerhetspolitiska frågor, särskilt hos unga som är nästa generations beslutsfattare, opinionsbildare samt försvars- och säkerhetspolitiska experter, var det med stor glädje AFF kunde genomföra konferensen med stöd från den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Konferens program var mångsidigt; talare pratade om Sveriges försvar, Europas försvar och den transatlantiska länken. Det fanns även experter som gjorde nedslag i geopolitiken och konferensdeltagarna fick även höra om verkligheten som krigskorrespondent.

På eftermiddagen kunde deltagarna välja på en utav två praktiska workshops. Den första workshopen ”Backtracking: Det väpnade angreppet”, ledd av Kristina Syk från Straterno, var en simulationsövning som skapade medvetenhet hos deltagarna om vad ett väpnat angrepp kan handla om, och hur ett sådant skulle kunna komma att utveckla sig. Den andra workshopen ”Så etablerar du dig inom försvar och säkerhet”, leddes av Ida Texell och Annika Nordgren Christensen, som berättade personligt och konkret om sina respektive vägar till den verksamhet de arbetar med idag och delgav tips till de unga deltagarna.

Dagen avslutades med ett mingel på den amerikanska ambassaden, som tack vare deras stöd möjliggjorde denna uppskattade och intressanta heldagskonferens.


Se konferensprogrammet
från dagen »