Med anledningen av Barry Pavel’s besök i Stockholm den 15 maj anordnade AFF och Atlantic Council tillsammans en föreläsning om de geopolitiska utmaningar som ligger framför oss i en turbulent värld. Det blev en timme med intressanta diskussioner!

Om Barry Pavel:

Barry Pavel är Senior Vice President och Director för Scowcroft Center för strategi och säkerhet på Atlantic Council i Washington DC. Barry Pavel har tidigare arbetat i många år som senior tjänsteman på det amerikanska Försvarsdepartementet. Åren 2008–2010 tjänstgjorde han som rådgivare till både President George W. Bush och President Barack Obama och som Senior Director för försvarspolitik och strategi vid det Nationella Säkerhetsrådet (NSC).