Björn von Sydow [1] besökte Halland den 17 oktober i syfte att föreläsa om försvarsberedningens slutrapport. Försvarsutbildarna i Halmstad, Allmänna försvarsföreningen i Halland (AFF) och Soldathemmet i Halmstad, arrangerade ett event på Soldathemmet kl 17.30 – 18.30. Medlemmar och allmänhet var inbjudna.SR P4 Halland fick möjlighet att redan kl 16.10 intervjua von Sydow. Intervjun handlade mycket om civil beredskap och vilka utmaningar som finns.

Publiken strömmade till och många valde att ta en fika i Soldathemmet, före föreläsningen.

Björn von Sydow började med att tala om situationen i norra Syrien och ställde frågan till publiken. Fungerar nu FN säkerhetsråd? Flera stora och mellanstora länder har intresse i denna konflikt i norra Syrien.

Kinas militära upprustning och geopolitiska ambitioner spelar en allt viktigare roll, speciellt i en tid då USA drar sig ur och blir allt mer oförutsägbart. Vet vi något om framtiden? Förre chefen för militära underrättelsetjänsten har sagt, att ingen västlig underrättelsetjänst kunde i förväg förutse Ryssland militära angrepp på Krim-halvön som tillhör Ukraina.

Totalförsvaret skall stärkas i en orolig omvärld och dess främsta uppgift är att vara krigsavhållande, det vill säga att det ska ”kosta för mycket” att angripa Sverige. Cyberkrig kan drabba elförsörjningen, internet och bankväsendet, sjukhusens patientjournaler mm.Civilt försvar har fått en viss fördröjning i uppbyggandet främst beroende på att inte ekonomiska medel tillförts i den omfattning som behövts. Riksrevisionen hade flera viktiga påpekanden om vad som borde rättas till, bland annat försörjningsberedskapen och lagerhållning av läkemedel m m.

Av försvarsberedningens slutrappor framgår att behovet inom armén är att 9000 värnpliktiga skall uttas årligen för militär grundutbildning. Hemvärnet skall stärkas. Flygvapnet behöver bygga ut sina krigsflygbaser och JAS 39E tillförs samt fler piloter behövs. Marinen behövs även på västkusten och amfibieförband tillförs Göteborg. Nya ubåtar tillförs.

Efter föreläsningen gavs möjlighet för publiken att ställa frågor. Ordförande i AFF Jörgen Peters som också var moderator, tackade och publiken gav Björn von Sydow kraftiga och långa applåder.

Text & foto Lars Björk

[1] Björn von Sydow har varit ordförande i försvarsberedningen och f d försvarsminister och f d talman i Riksdagen