Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera.

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Under kvällens föredrag presenterar Hanna Pettersson och Stefan Andersson vad övningarna innebär för det civila respektive militära försvarets deltagande.

Måndagen den 11 november, kl 18:30 i IOGT-NTO-huset, Vattentorget 1, Växjö

Välkomna!

Allmänna Försvarsföreningen och Försvarsutbildarna