Vid försvarsdebatten i Malmö deltog, från vänster, generalmajor Karlis Neretnieks, försvarsutskottets ledamöter Jan R Andersson (M) och Roger Richthoff (SD), försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) och moderatorn Sven Christer Nilsson, tidigare ordförande i FMV:s styrelse.

Ryssland är och förblir en diktatur. Detta framkom med all önskvärd tydlighet vid ett välbesökt Försvarsforum i Malmö den 18 november. Där debatterades det under rubriken ”Försvarsberedningens rapport – det säkerhetspolitiska nödvändiga eller det politiskt möjliga”.

Försvarsdebatten, som hölls på Kockum Fritid, arrangerades av Allmänna Försvarsföreningen, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Försvarsutbildarna Skåne. Mötet lockade cirka 100 deltagare.

Generalmajor Karlis Neretnieks, tidigare rektor vid Försvarshögskolan, konstaterade att Ryssland lägger 5,4 procent av sin bruttonationalprodukt, BNP, på försvaret, medan exempelvis Tyskland ligger på endast 1,2 procent – ungefär samma nivå som Sverige.

– Om ryssarna gör något i Baltikum eller flyttar fram sina positioner mot Danmark och Sydsverige, då måste Nato använda vårt luftrum för att möta detta hot. Vi blir indragna i kriget från början, sa Neretnieks.

Han noterade att ett krig i södra Östersjön innebär att Finland blir beroende av oss vad gäller understöd och leverans av varor. Ryssland har också ett utsatt läge i Finska viken och enklaven Kaliningrad. För både oss och Finland är Åland viktigt att försvara eftersom ögruppen spärrar förbindelsen till Bottenviken.

Karlis Neretnieks anser också att det är en strategisk utmaning att möta ett ryskt angrepp mot övre Norrland och Norge.

— Det gäller för oss att slåss tillräckligt länge för att få hjälp, och att hålla försörjningsvägarna till Finland öppna.

”En bra plattform”

Enligt Neretnieks har den svenska Försvarsmakten väsentliga begränsningar. Krigsorganisationen behöver därför förstärkas:

— Försvarsberedningen har gjort ett förbaskat bra arbete. Det är rätt avvägt och en bra plattform att bygga vidare på.

Både han och moderatorn Sven Christer Nilsson gav beredningens ordförande Björn von Sydow (S) en eloge för ett väl utfört arbete. För att genomföra beredningens förslag till 2030 saknas det dock 55 miljarder kronor, något Överbefälhavaren har påpekat.

Civilförsvaret är viktigt

Från riksdagens försvarsutskott deltog ledamöterna Jan R Andersson (M) och Roger Richthoff (SD). Enligt Andersson är det farligt att börja bromsa. Han tycker också det är märkligt att det inte går att få ihop ekonomin och verksamheten.

— Vi har kämpat för ett starkt försvar. År 2030 vill vi ha två procent av BNP till försvaret, sa den förre officeren Roger Richthoff, vars parti också vill ha beredskapspoliser och ett starkt cyberförsvar. SD vill inte att Sverige blir medlem av Nato.

Vidare betonande han och Björn von Sydow det civila försvarets viktiga roll i totalförsvaret, något som krävs för att ge Försvarsmakten större uthållighet.

Enligt von Sydow har Ryssland små grannländer, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Alla grannländer utom Finland erövrades av gamla Sovjet. Därför är stödet till de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, viktigt, liksom samarbetet i den transatlantiska länken: USA, Sverige och Finland.

Text och foto: Pontus Persson