Anna Wieslander kommenterar 23 maj i New York Times om konsekvenserna för Europas försvar i skuggan av Coronapandemin

https://www.nytimes.com/2020/05/23/world/europe/defense-autonomy-europe-coronavirus.html