Lyssna till AFFs generalsekreterare Anna Wieslander prata om flygplanskapningen i Belarus och vad det betyder för säkerhetsläget i Europa. Du kan lyssna här: https://sverigesradio.se/artikel/sa-paverkar-belarus-sakerhetslaget-i-europa