AFF event i Almedalen

War in Europe: Sweden’s Role in Strengthening European Defense
28 juni, kl. 16.00 – 17.00
St. Nicolai kyrkoruin / St. Nicolai Church Ruin Smedjegatan 19, 621 55 Visby

At the end of Sweden’s EU Council Presidency and two weeks ahead of the NATO Summit in Vilnius, the panel discussion as part of Almedalen Week aims to discuss topics such as: Where does Europe stand in terms of its support for Ukraine? What role can Sweden play in strengthening European defense cooperation? And what implications would its NATO accession carry?

The panel discussion will be followed by Q&A session with the audience. The event will be held in English.

Organizers: Munich Security Conference (MSC), Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Swedish Institute of International Affairs (UI)
Livestream link: https://securityconference.org/edr-visby/

Vad blir den största utmaningen med ett Natomedlemskap?
29 juni, kl. 14.00 – 15.30
Almedalensbibliotek, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B51

Kriget i Ukraina och den övriga omvärldsutvecklingen har medfört att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. Ett medlemskap påverkar både det militära och civila försvaret. Vad blir den största utmaningen med ett Natomedlemskap?Riksdagspartierna är överens om att Sverige ska bli medlem av Nato. Det handlar om nationell säkerhet och överlevnad. Försvarsmakten står inför många utmaningar. Hur hantera öppet antagonistiska motståndare? Vad innebär alliansmedlemskapet, ett större operationsområde och tillväxtkravet? Också för civilt försvar är utmaningarna avsevärda. Bland annat en mottagningsorganisation för att ta emot externt stöd och förnödenhetsförsörjningen för att klara kriget. Hur säkerställa folkförankringen och ett effektivt stöd till totalförsvaret från våra 18 frivilliga försvarsorganisationer?

Arrangör: Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Allmänna Försvarsföreningen, Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Websändning: https://almedalsveckanplay.info/66777

Sweden, Finland and NATO’s Changing Strategic Posture in the Nordic-Baltic Region
29 juni, kl. 18.00 – 18.45
Donnersgatan 6, ”Sverige i världen”
Less than two weeks before the Vilnius NATO summit on July 11-12, the Island of Gotland hosts Sweden’s largest political events. Situated in the middle of the Baltic Sea, Gotland is a small but crucial puzzle piece in a far larger geostrategic environment.This panel will use Gotland as a starting point for discussion on how Sweden and Finland joining NATO changes the Alliance’s strategic posture in the Nordic-Baltic region and contributes to the Alliance’s collective defence. What is the strategic importance of Gotland in Sweden’s and NATO’s defence planning? How do Stockholm and Helsinki plan on contributing to NATO’s regional deterrent posture. What expectations do the Baltic States have from Sweden and Finland in contributing to their security?
Organizers: Hanaholmen, Allmänna Försvarsföreningen
Livestream link: https://www.youtube.com/watch?v=6FsEPaJiYKU