Allmänna Försvarsföreningen deltog under Almedalsveckan på Gotland i olika sammanhang. Under onsdagen och torsdagen skapade vi utrymme för konstruktiva diskussioner och samtal om aktuella omvärldsläget. Fokus i år låg på stödet till Ukraina, svenskt Natomedlemskap och vikten av ett starkt försvar.

Under onsdagen arrangerade AFF seminariet ”War in Europe: Sweden’s role in Strengthening European Defense” tillsammans med Munich Security Conference (MSC) och Utrikespolitiska Institutet (UI). Tre ministrar deltog i diskussionen som fokuserade på konsekvenserna av kriget i Ukraina, Sveriges roll för att stärka det europeiska försvarssamarbetet samt innebörden av en svensk NATO-anslutning. Statsminister Ulf Kristersson gav ett inledningstal följd av ett panelsamtal med Utrikesminister Tobias Billström, Försvarsminister Pål Jonsson, ordförande för det finska utrikesutskottet Tytti Tuppurainen och Saab CEO Micael Johansson. Diskussionen modererades av AFF generalsekreterare Anna Wieslander.

Under torsdagen arrangerade AFF två ytterligare seminarier. Det första seminariet ”Vad blir den största utmaningen med ett Natomedlemskap”, som modererades av generalsekreterare Anna Wieslander, behandlade både utmaningar för det svenska militära och civila försvaret. Panelen betonade framför allt omställningen för Sverige från Nato-partner till medlem, samt vikten av breda lösningar, dialoger och folkbildning om Nato. I seminariet deltog försvarsminister Pål Jonson, riksdagsledamöterna Hanna Gunnarsson och Heléne Björklund, ledamoten i Kungliga Krigsvetenskapsakademin Per Edling och styrelseledamoten i Allmänna Försvarsföreningen Minou Sadeghpour.

Det andra seminariet ”Sweden, Finland and NATO’s Changing Strategic Posture in the Nordic-Baltic Region”, som AFF samarrangerade med Hanaholmen, fokuserade på omvärldsläget och hur svenskt och finskt Natomedlemskap förändrar Alliansens position i det nordisk-baltiska området, samt bidrar till dess kollektiva försvar. I diskussionen om svenskt och finskt medlemskap, framhävde panelen Sveriges och Finlands starka försvar, samt deras förmåga att utveckla starka band i framtiden. Panelen bestod av Generallöjtnant Michael Claesson, tidigare finske försvarsminister Stefan Wallin, försvarsattaché till finska ambassaden Joakim Salonen och Research Fellow på International Centre for Defence and Security ICDS Tallinn Anthony Lawrence. Seminariet modererades av AFF styrelseledamot Minou Sadeghpour.

Tack till alla medverkande för era kloka och insiktsfulla perspektiv, till publiken för era tankeväckande frågor, samt till våra samarbetspartner 2023:  Munich Security Conference, Utrikespolitiska Institutet, Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Hanaholmen.

 

Text av Louise Blomqvist