Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar AFF som egen arrangör eller i samverkan med en flera andra arrangörer. Vi drar alltid en mycket stor publik, oftast fullsatt, vilket får tillskrivas bra seminarier med intressanta ämnesområden och bra föreläsare. Under veckan följer oss många på Twitter och Facebook. Du kan även se flera av våra seminarier under senaste åren här nedanför.

Det finns fler videoklipp på Försvarsutbildarna och Försvarspolitisk Arena.

2022

2018

 

2017

2016

2015

2014