AFF på plats i Almedalen

Sveriges säkerhet - vad behövs här och nu? 04 juli kl. 10:30 - 12:00 Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Sal E22" Information om evenemanget: Alla partier i riksdagen är överens om att satsningar måste göras på det militärs och civila försvaret och att vi på sikt ska lägga 2% av BNP på totalförsvaret. Däremot finns ingen samsyn i när 2%-målet ska uppnås eller hur prioriteringar mellan det militära och det civila försvaret ska göras. Vad saknas för att samhället ska kunna hantera kriser och krig? Hur bör totalförsvaret ledas? Hur säkerställer vi att vi får struktur i det civila försvaret – kommuner, [...]