En komplex omvärld ställer
nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Programmet erbjuder unga talanger och framtidens ledare ett skräddarsytt upplägg med studiebesök i försvarsverksamhet, försvarsindustrin samt workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

En komplex omvärld ställer nya krav på ledarskap

Future Defence Leaders är ett program för framtidens ledare. I dagens oförutsägbara värld är en djup förståelse för omvärlden och försvars- och säkerhetsfrågor mer relevant än någonsin. Programmet erbjuder framtidens ledare inom politik, näringsliv och opinionsbildning ett skräddarsytt upplägg med besök i verkligheten hos försvaret, försvarsindustrin och workshops med inbjudna experter.

Se om du uppfyller kriterierna

Om programmet

För att förstå svensk och internationell säkerhet och beslutsfattande krävs mer än akademisk kunskap och arbetslivserfarenhet. Allmänna Försvarsföreningen (AFF) erbjuder därför ett unikt och skräddarsytt program för unga talanger och framtidens ledare inom politiken, näringslivet och opinionsbildning. Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören.

Programmet ger dig en unik inblick genom studiebesök i det svenska försvaret och Sveriges försvarsindustrier.
Programmet ger dig möjlighet att nätverka med nuvarande och framtida nyckelpersoner inom näringslivet, politiken och försvaret.
Programmet ger dig tillgång till skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker. 

Ansökan

För att söka krävs att du:

– Är född mellan 1990 – 2000 och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik.
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning (deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören).

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  

Uppfyller du kriterierna?
Knappen nedan tar dig till ett krypterat ansökningsformulär via JotForm.

Ansök till Future Defence Leaders 2020

Q & A

Få svar på dina frågor om Future Defence Leaders.

Vad är Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders är ett program som pågår under ca ett år. Under året kommer deltagarna göra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri, delta i skräddarsydda workshops med erfarna experter och politiker samt få chansen att medverka i en heldagsoperationsanalys med avslutande diplomering. 

Programmets aktiviteter syftar till att konkret visa hur försvaret är uppbyggt och utvecklas. På så vis tydliggörs både försvaret respektive industrins förutsättningar och verksamhet, samt kopplingen mellan försvarsindustrin och den förmåga som utvecklas för att försvara landet eller genomföra internationella insatser.
När löper programmet?
Programmet startar 2020 och pågår fram t o m våren 2021.

Programmet innehåller:

- Fyra studiebesök i försvarsverksamhet och försvarsindustri.
- Tre workshops i Stockholm med exklusiva föreläsare och experter.
- Heldags operationsanalys med diplomering.

Programmet kommer i huvudsak att ske på vardagar på normal arbetstid, vilket förutsätter att deltagarna kan ta ledigt från studier och jobb för att delta.
Hur går ansökningsprocessen till?
För att söka krävs att du:

– Är född mellan 1990 – 2000 och har svenskt medborgarskap.
– Har intresse för säkerhets- och försvarspolitik
–  Kan påvisa ett samhällsengagemang (antingen från arbetslivet, utbildning eller ideellt engagemang).
– Är verksam inom politiskt ungdomsförbund på central nivå, eller så arbetar du som analytiker / handläggare / tjänsteman inom offentlig eller privat sektor, alternativt arbetar du som opinionsbildare.
– Har möjlighet att medverka på alla träffar som sker på dagtid och inkl. de träffar som kräver övernattning. (Deltagandet i programmet är kostnadsfritt och bekostas av arrangören)  

Det är meriterande om du:

– Kan påvisa ledarskapsegenskaper genom exempelvis förtroendeuppdrag, styrelsearbete, ledarposition i ideella sammanhang, ledarskapsutbildningar, projektledning eller prov på samhällsentreprenörskap. 

När ansökningen är stängd kommer cirka tio personer att väljas ut.  
Vilka står bakom Future Defence Leaders?
Future Defence Leaders arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen (AFF). AFF har i 130 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. AFF är en ideell förening som är både partipolitiskt och ekonomiskt obunden.  Samarbetspartners till programmet är SAAB, BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, GKN Aerospace och Nammo Sweden.
Vem kan jag kontakta?
Vid frågor, kontakta Allmänna Försvarsföreningen (AFF) på fdl@aff.a.se

Arrangör

Partners