På försvarsminister Peter Hultqvists engagemang går det inte att ta miste. Foto: Ulf Palm.