Allmänna Försvarsföreningen ger ut säkerhetspolitisk bok: ”En ny generations röster om försvaret av demokratin”

Som ett led i att Sverige firar 500 år av självständighet ger AFF ut en bok där vi ger unga skribenter möjlighet till ökat deltagande och inflytande genom att bidra med sin expertis inom säkerhetspolitiska frågor. Det försämrade omvärldsläget, inte minst sedan Rysslands invasion av Ukraina, har lett till att Sverige inte längre kan ta vår demokrati, fred och frihet för givna. För att vända den globala demokratins systematiska nedgång och stärka Sveriges motståndskraft krävs det att den nya generationen är förberedd på och engagerad i att försvara demokratin.

Med bokprojektet ”En ny generations röster om försvaret av demokratin” ger AFF nästa generations beslutsfattare möjlighet att framföra sina analyser av globala utmaningar och vad som behövs för att rusta oss att hantera dessa. I boken kan man läsa om allt från lärdomar från kriget i Ukraina och teknologisk utveckling i den nya geopolitiken till den transatlantiska länkens framtid och Kinas stormaktsambitioner. Författarna resonerar kring säkerhetsutmaningar som geopolitik, klimatomställningen och desinformation och utforskar dess konsekvenser och innebörd för Sverige, EU och den internationella världsordningen.

2020 genomförde AFF ett framgångsrikt bokprojekt på temat ”En ny generations röster om fred och säkerhet”. Det nya projektet är ett sätt att ytterligare utveckla plattformen för unga röster, samtidigt som deras kunskap ökar och inflytande stärks. Det gör vi genom att uppmuntra de unga som har potentialen, både idag och i framtiden, att vara en konstruktiv och viktig del av den säkerhetspolitiska debatten, som annars är en arena med hög tröskel. På längre sikt hoppas vi att ungas perspektiv på den demokratiska världsordningen, vår fred och frihet bidrar till ett bredare diskussionsunderlag och en mer inkluderade debatt om de stora internationella utmaningar som väntar Sverige, Europa och världen.

En ny generations röster om försvaret av demokratin har möjliggjorts tack vare anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden.

Läs antologin här »

Skribenter

Susanna Kierkegaard

Ledarskribent på Aftonbladet. Susanna har en kandidatexamen i Philosophy, Politics and Economics från University of Oxford. Hon har tidigare arbetat på den fackliga kommunikationsbyrån Arena Opinion och som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet.

Susanna skriver kapitlet Så vinner vi kriget om de unga

Hanna Waerland-Fager

Statsvetare och EU-samordnare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt sitter i styrelsen för Svenskar i Världen. Hanna har en masterexamen i International Administration and Global Governance från Göteborgs universitet. Hon har tidigare varit Sveriges ungdomsrepresentant till EU, och arbetat som projektledare och programansvarig för globala säkerhetstrender på Folk och Försvar.

Hanna skriver kapitlet Hård och mjuk säkerhet i en ny era

Hanna Olofsson

Stabschef på Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF. Hanna har sedan tidigare en masterexamen i terrorism och underrättelse från War Studies Department på King’s College London samt en kandidatexamen i statsvetenskap från Försvarshögskolan.

Hanna skriver kapitlet Teknologisk utveckling i den nya geopolitiken

Eric Adamson

Projektledare vid Atlantic Councils Nordeuropakontor och Allmänna Försvarsföreningen. Eric var tidigare Senior Associate vid American Jewish Committee i Berlin. Han har en masterexamen i EU-studier från Freie Universität Berlin, där han bedrev forskning i Ukraina, och en kandidatexamen från Bates College i Maine, USA.

Eric skriver kapitlet Lärdomar från informationskriget i Ukraina

Julian Tucker

Projektchef och säkerhetspolitiskt sakkunnig vid Konrad Adenauer-stiftelsens Nordic countries. Kandidatexamen i antropologi från McGill University och master i centralasiatiska studier från Humboldtuniversitetet. Tidigare arbetat med Kina och Taiwans utrikes- och säkerhetspolitik.

Julian skriver tillsammans med Johannes Nordin kapitlet Kinas stormaktsambitioner, frihandel och försörjningskedjor

Johannes Nordin

Junior Research Fellow vid Asienprogrammet hos Institutet för Säkerhets- och Utvecklingspolitik (ISDP) och Associate Junior Research Fellow vid International Development Research Network (IDRN). Pol kand-examen i statsvetenskap och master i internationella och europeiska relationer från Linköpings Universitet.

Johannes skriver tillsammans med  Julian Tucker kapitlet Kinas stormaktsambitioner, frihandel och försörjningskedjor

Ulla Lovcalic

Analytiker inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet och ordförande för Sveriges Unga Atlantister. Ulla har en Pol kand-examen från Uppsala universitet och en master i Politik och krig från Försvarshögskolan. Hon har tidigare jobbat som forskningsassistent vid Uppsala universitet och som projektledare på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Ulla skriver kapitlet Den transatlantiska länken och Sveriges roll i Nato

Gustaf Reinfeldt

Studerar en Master of International Affairs vid Columbia University SIPA och arbetar med politisk riskanalys och strategi i New York på Eurasia Group. Gustaf är frilansande skribent och rektor för Foresakademin samt editor och member of the editorial board på SIPAs Journal of International Affairs. Tidigare arbetat på den Brysselbaserade tankesmedjan European Centre for International Political Economy (ECIPE) och på Council on Foreign Relations i New York. Gustaf har en fil kand i statskunskap från Uppsala universitet.

Gustaf skriver kapitlet EU:s framtid i krigets Europa

Qadir Malik

Statsvetare med examen i politik från the University of Glasgow och studier i fred och konflikt vid Uppsala universitet. Qadir har tidigare arbetat med fredsinsatser på Folke Bernadotteakademin.

Qadir skriver kapitlet Konflikten mellan demokratier och autokratier över globala normer och inflytande