Uppgifter om Allmänna Försvarsföreningen

Adress: Teatergatan 3, 1 tr, 111 48 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 802000-1106
Bankgiro: 482-8885
Plusgiro: 127 11-8

Vilka är vi?

Allmänna Försvarsföreningen har i över 130 år varit ett forum för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Det är en ideell förening, både partipolitiskt och ekonomiskt obunden. Målet är att alla som är intresserade av säkerhets- och försvarsfrågor ska kunna delta och stödja fri information och debatt.

Allmänna Försvarsföreningen har ett centralt kansli i Stockholm och länsavdelningar ute i landet. Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, annonsintäkter, projektstöd och avkastningen från det egna kapitalet.

Varför finns vi?

Världen är under ständig förändring. Hotbilden mot vår säkerhet förändras i takt med att samhällets sårbarhet visar sig inom olika områden. 

Vi vill föra en diskussion om vår säkerhet och de hot som finns mot vår frihet. 

Vi vill föra in ett långsiktigt tänkande i säkerhetsdebatten.

Vi vill öka insikten och föra en balanserad dialog om hot och risker i samhället. 

Vad gör vi?

Allmänna försvarsföreningen deltar aktivt i den säkerhets- och försvarspolitiska debatten. Runtom i landet arrangeras seminarier, konferenser, debatter och föredrag om olika säkerhets- och försvarspolitiska teman.

I Umeå arrangeras den säkerhetspolitiska konferensen Pax Nordica i samarbete med bland andra Umeå universitet. I Karlskrona genomförs Pax Baltica i samarbete med lokala och regionala intressenter.

Föreningen ger också ut tidningen Vårt Försvar med fyra nummer årligen. Tidningen är ett viktigt forum för information och debatt.

Allmänna försvarsföreningen samarbetar med olika organisationer, både regionalt, nationellt och internationellt.

Ladda ner vår informationsfolder »