Nyvald trio på försvarsmöte

Allmänna försvarsföreningen i Skåne fick tre nya ledamöter vid sitt årsmöte på Aimpoint i Malmö, där ordföranden, redaktör Pontus Persson, kunde välkomna styrelsen och ett tiotal medlemmar per telefon. Föreningen, som har cirka 200 medlemmar, har på grund av corona-pandemin tvingats ställa in ett antal möten, men hoppas kunna locka med ett par träffar under hösten. Ordförande Pontus Persson, Simrishamn, omvaldes liksom vice ordförande Lars-Olof Nilsson, Kristianstad. Till nya ledamöter valdes överste Lennart Widerström, Ronneby, ny regementschef på P7 i Revinge, Elina Bratt, Bjärred, säkerhetschef på Helsingborgs kommun, och överste Jan-Inge Svensson, Trelleborg. Stig Rydell, Ängelholm, efterträder Bo Stennabb i styrelsen. [...]

2021-05-07T10:40:47+02:007 maj 2021, 10:39|Kategorier: Notis|Taggar: |

Hotet från Ryssland kräver starkt försvar

Vid försvarsdebatten i Malmö deltog, från vänster, generalmajor Karlis Neretnieks, försvarsutskottets ledamöter Jan R Andersson (M) och Roger Richthoff (SD), försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (S) och moderatorn Sven Christer Nilsson, tidigare ordförande i FMV:s styrelse. Ryssland är och förblir en diktatur. Detta framkom med all önskvärd tydlighet vid ett välbesökt Försvarsforum i Malmö den 18 november. Där debatterades det under rubriken ”Försvarsberedningens rapport – det säkerhetspolitiska nödvändiga eller det politiskt möjliga”. Försvarsdebatten, som hölls på Kockum Fritid, arrangerades av Allmänna Försvarsföreningen, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Försvarsutbildarna Skåne. Mötet lockade cirka 100 deltagare. Generalmajor Karlis Neretnieks, tidigare rektor vid Försvarshögskolan, konstaterade [...]

2019-11-22T13:05:16+01:0022 nov 2019, 13:01|Kategorier: Notis|Taggar: |

Den transatlantiska länken kan avskräcka fienden

I maj 2018 undertecknade Sverige, Finland och USA en trilateral avsiktsförklaring kring fördjupat försvarssamarbete i Östersjöområdet. – Detta avtal kan ha en avskräckande effekt på en eventuell angripare, fastslog kommendör Jonas Wikström vid ett möte med Allmänna försvarsföreningen i Skåne. Mötet om den transatlantiska länken lockade 60-talet deltagare till Kockum Fritid i Malmö, där Stig Rydell från AFF var kvällens moderator. Han försökte få fram huruvida avtalet kan skapa en ökad säkerhet i vårt närområde eller om samarbetet mellan de tre länderna är uddlöst och symboliskt. Jonas Wikström sa inledningsvis att säkerhetsläget i norra Europa har försämrats. De militära aktiviteterna [...]

2019-11-22T13:08:54+01:005 dec 2018, 13:08|Kategorier: Notis|Taggar: |

Kina – en stormakt på frammarsch

Oro bland grannarna i Asien Café Athen på Akademiska Föreningen i Lund var välbesökt på kvällen den 10 oktober. Allmänna försvarsföreningen (Aff) i Skåne och Lunds akademiska officerssällskap (Laos) lockade då med den aktuella rubriken ”Asien i centrum”. - Med denna träff återupptar vi vårt samarbete, sa Aff-ordföranden Ola Fischer, och fick medhåll av Laos-orföranden Karl Sjöberg. Från Kungliga Krigsvetenskapsakademien kom två kvalificerade föreläsare: generalmajor Karlis Neretnieks, som bland annat varit rektor för Försvarshögskolan, och överstelöjtnant Marco Smedberg, militärhistoriker och författare. Kinas strävan efter globalt och regionalt inflytande har förvånat många och skapat olika reaktioner i Japan, Korea och Vietnam. [...]

2019-11-22T13:09:24+01:0017 okt 2018, 13:18|Kategorier: Notis|Taggar: |

Käppar i hjulen för möte om ÖB:s perspektivstudie

Verkligheten satte käppar i hjulen för Allmänna försvarsföreningens möte i Malmö den 9 april. Ett brobygge på E22, en trafikolycka på inre ringvägen, gatuarbete och över 20.000 fotbollsentusiaster på väg till MFF:s hemmamatch mot AIK orsakade långa köer, förseningar och irritation. — Många är försenade men vi får börja ändå, sa AFF Skånes ordförande Ola Fischer som hade fått 50-talet anmälningar till mötet på Kockum Fritid. Han påminde auditoriet om vad som hände för 78 år sedan: 20.000 tyska soldater marscherade in i Danmark och 450.000 soldater ockuperade Norge. […]

2019-11-22T13:10:16+01:0017 apr 2018, 14:30|Kategorier: Notis|Taggar: |

Stort intresse för skånskt försvarsmöte

För sjätte året i följd har medlemsantalet ökat i Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Skåne. – Vi är nu 218 medlemmar, vilket innebär att föreningen är en av landets mest framgångsrika. Det fastslog ordföranden Ola Fischer vid årsstämman på Malmö stadshus. Där välkomnades 50-talet medlemmar av Magnus Fjällström, verksam vid kommunens enhet för trygghet och säkerhet. […]

2019-11-22T13:10:43+01:0014 feb 2018, 11:23|Kategorier: Notis|Taggar: |

Maktskiften skapar spänningar i världen

”Trump, Putin och ett skakigt EU, säkerhetspolitiska konsekvenser”. Den rubriken lockade 70-talet personer till Aimpoint i Malmö, där Allmänna försvarsföreningens generalsekreterare Anna Wieslander höll ett intressant föredrag på temat ”Politik och maktskifte i en ny era”. Som ljus i decembermörkret nämnde hon att den extrema fattigdomen i världen har halverats under de senaste tio åren. Men det som oroar henne är maktskiftet mellan olika stater, där USA är på nedgång. - Donald Trumps politiska slogan ”American First” är resultatet av att globaliseringen inte gett USA tillräckligt mycket tillbaka. Protektionisterna är inte nöjda med handelsflödena i världen. Därför vill Trump bygga [...]

2019-11-22T13:11:32+01:0012 dec 2017, 16:33|Kategorier: Notis|Taggar: |

”Vi lever i en värld av osäkerhet”

Stort intresse för Framtidens luftförsvar Ett symposium om Framtidens luftförsvar lockade närmare 180 deltagare till Rönnegymnasiets aula i Ängelholm den 3 oktober. Flera av försvarsvännerna inledde med ett givande besök på Ängelholms flygmuseum.Det mycket välbesökta mötet arrangerades av Allmänna försvarsföreningen i Skåne i samverkan med Försvarsutbildarna Skåne, Reservofficers­föreningen Norra Skåne, Krigsflygskolans kamratförening, F 10 kamratförening och Flottans män. Förre yrkesofficeren i Flygvapnet, Stig Rydell, höll i skaftet tillsammans med moderatorn Sven-Christer Nilsson, f d styrelseordförande i Försvarets materielverk. […]

2019-11-22T13:13:08+01:005 okt 2017, 9:48|Kategorier: Notis|Taggar: |

Civilt försvar i fokus på MSB i Revinge by

Rubriken ”Civilt försvar och samverkan i totalförsvaret i en ny tid” lockade 60-talet deltagare till MSBs aula i Revinge by den 23 maj. […]

2019-11-22T13:13:36+01:007 jun 2017, 8:33|Kategorier: Notis|Taggar: |

Sverige kan inte skyddas vid ett väpnat angrepp

– Sverige kan idag inte skydda sin befolkning på ett tillfredsställande sätt om vi utsätts för ett väpnat angrepp. Det fastslog Bo Richard Lundgren vid en välbesökt försvarsdebatt på temat ”Hotet mot Sverige” som hölls på Kockum Fritid i Malmö den 28 november. […]

2019-11-22T13:14:22+01:005 dec 2016, 21:19|Kategorier: Debatt|Taggar: |
Till toppen