Ny länsavdelning bildad i Uppsala

Söndagen den 5:e oktober 2014 bildades en ny länsavdelning i Uppsala.Vid mötet valdes en interimsstyrelse som  fram till det första ordinarie årsmötet kommer att bestå av: Ordförande:Tony Gunnarsson Vice ordförande:Christoffer Orméus Sekreterare:Hugo Fiévet Ledamöter:Mattias Holmström, Carl Erixon, Simon Logren, Anna Montelius, Anders Lindqvist.