Laddar Evenemang

I år under Almedalsveckan i Visby genomför vi ett seminarium inom ramen för Försvarsforum som syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor, tillsammans med Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Välkommen till vårt intressanta seminarium:

HUR SKA TOTALFÖRSVARET PERSONALFÖRSÖRJAS?

Datum: 26 juni 2024 kl. 16.00-17.30
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Hus B, Sal B23

Ingen föranmälan krävs, det är först till kvarn som gäller.

Beskrivning av samhällsfrågan:
Hur ska personalförsörjning av totalförsvaret gå till? Är värnplikt och civilplikt lösningar på allt i kombination med att alla myndigheter, regioner, kommuner och företag krigsplacerar all personal eller finns det andra lösningar?

Utökad information om evenemanget:
Uppbyggnaden av totalförsvaret kräver personal. Antalet officerare måste växa samtidigt som antalet värnpliktiga ska öka från dagens sextusen till tio tusen 2030 enligt Försvarsmakten. Antalet officerare idag räcker inte för att utbilda dagens värnpliktiga och samtidigt ska minst 250 officerare bemanna olika befattningar i Natostaber.

Dessutom är antagningskraven så höga att Plikt- och prövningsverket har svårigheter att hitta mönstrande som uppfyller Försvarsmaktens krav idag.

Samtidigt har MSB angett att det behövs 16 000 civilpliktiga till räddningstjänsten och röster höjs för att civilpliktiga ska lösa problemen inom sjukvården. Var ska de utbildas och av vem? Det är ju redan brist på räddningstjänstpersonal och sjukvårdspersonal. Hur ska all pliktutbildning finansieras? Dessutom behövs 40 000 frivilliga som ska krigsplaceras av Försvarsmakten och civila myndigheter, regioner och kommuner. Hur ska de hittas om allt fler krigsplacerar all sin personal som en enkel lösning?

Försvarforum är ett samarbete mellan Allmänna Försvarsföreningen, Svenska Försvarsutbildningsförbundet och Kungl Krigsvetenskapsakademien där målet är att upplysa om och engagera allmänheten i frågor rörande säkerhet och försvar.

Medverkande:

  • Tommy Åkesson, Huvudsekreterare, Försvarsberedningen
  • Christina Malm, Generaldirektör, Plikt- och prövningsverket
  • Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, (V)
  • Lars Wistedt, Riksdagsledamot, (SD)
  • Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, (M)
  • Minou Sadeghpour, Moderator

Se seminariet live eller i efterhand
Har du inte möjlighet att vara på plats kan du se seminariet live eller i efterhand. Här.

 

Dela nyheten! Välj din plattform!