Länkar och kontaktinformation

Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

Hemsida kkrva.se
Epost info@kkrva.se

Försvarshögskolan Stockholm

Postadress

Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 37

Växel 08-553 425 00
Fax 08-553 425 98
Hemsida fhs.se

Folk och Försvar

Telefon 08-588 824 90
Hemsida folkochforsvar.se
Epost info@folkochforsvar.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Telefonväxel 0771-240 240
Fax 010-240 56 00
Epost registrator@msb.se
Hemsida msb.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Postadress

Box 5034
102 41 STOCKHOLM

Besöksadress

Karlavägen 65

Telefon 08-587 742 00 (vx)
Telefon 08-587 742 20 (kursinfo)
Telefax 08-587 742 90

Epost info@forsvarsutbildarna.se
Hemsida forsvarsutbildarna.se

Försvarsmakten
107 85
Stockholm

Telefon 08-788 75 00
Fax 08-788 77 78

Epost exp-hkv@mil.se
Hemsida forsvarsmakten.se

Svenska Atlantkommittén
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Generalsekreterare

Pål Jonson
Telefon 073 820 58 47

Kommunikationsansvarig

Alexander Ruckemann
Telefon 070 215 93 91

Hemsida atlantkommitten.se

Besöksadress

Sturegatan 15, Stockholm

Postadress

Box 5338
102 47 Stockholm

Hemsida officersforbundet.se
Epost kansliet@officersforbundet.se

Reservofficerssällskapet i Svealand
Jägarvägen 3
153 36 JÄRNA

Tel 08-554 800 23
Fax 08-554 800 25
Hemsida rosis.org

Förbundet Sveriges Reservofficerare (SVEROF)

Karlavägen 65, 2 tp
114 49 Stockholm

Kanslichef

Jonas Stålhandske Palovaara

Hemsida sverof.se

Stockholms Länsförbund För Krishantering SLFK
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

Mobil 0708-608771
E-post kansliet@slfk.se

Kanslichef

Bo Jifält
Hemsida slfk.se

Bloggar

Poddar