Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening.

Pax Nordica 2021

På grund av Corona-pandemin är Pax Nordica 2021 inställt. Förhoppnings kan ett event genomföras våren 2022 istället.

Pax Nordica 2020

På grund av Corona-pandemin så skjuter vi på vårens aktiviteter och Pax Nordica till hösten! Uppmanar er alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmaningar så vi alla kan ses i höst!

Pax Nordica 2019

Den 4 april hölls Pax Nordica och temat för i år är Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår—håller mångsidigheten på att falla sönder? Läs mer »

Pax Nordica 2018

2018 års upplaga hölls på eftermiddagen den 12 april, och hade underrubriken: Skymningsläge eller gryningstid? Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Kan ett land som Sverige överhuvudtaget prioritera, och på vad bygger i så fall förmågan att göra detta?

Mer om Pax Nordica finns på Umeå Universitets hemsida »