Kontaktuppgifter AFF länsavdelningar och Göteborgs Försvar

Kontaktperson:
Kanslichef Olle Schylander
olle.schylander@aff.a.se
tel 070 302 7720

Ordförande:
Vakant

Sekreterare:
Jan E Karlsson
Jan.e.karlsson@hotmail.com
tel 076 848 5990

FB-f-Logo__blue_29

Ordförande:
Landshövding Carl Fredrik Graf
Länsstyrelsen, 581 86 Linköping
c/o Ing-Marie Karlsson
ing-marie.karlsson@lansstyrelsen.se

Sekreterare:
Linn Lichtermann
ostergotland@aff.a.se

FB-f-Logo__blue_29

Länsavdelningens aktiviteter »

Kontaktperson:
Andreas Jansson
a.jansson@live.se

Ordförande:
Staffan Nordström
Östra Storgatan 12, 633 42 Eskilstuna
s.nordstrom@yahoo.se

Vice orförande:
Göran Wesslau
goran.wesslau@gmail.com

Sekreterare:
Anna-Karin Nordström
Östra Storgatan 12, 633 42 Eskilstuna

FB-f-Logo__blue_29

Kontaktperson:
Vakant post

Sekreterare:
Vakant post

FB-f-Logo__blue_29

Ordförande:
Vikarierande landshövding
Kristina Zetterström
Länsstyrelsen

Sekreterare:
Bengt-Göran Svensson
Bengt.goran.svensson@gmail.com
tel 0470 257 80, 070 638 5780

Länsavdelningens aktiviteter »

Ordförande:

Ordförande Carl Malgerud
carl.malgerud@gmail.com

Sekreterare:
Sekreterare Karl-Johan Daleen
kj.daleen@gmail.com

Länsavdelningens aktiviteter »

Ordförande:
Inga-Lena Fischer
ingalena.fischer@gmail.com
tel 072 198 0022

Ordförande:
Pontus Persson
Havregatan 23, 272 37 Simrishamn
tel 0734 302 666, 0414 103 65
pontusgpersson@gmail.com

Vice ordförande

Länsavdelningens aktiviteter »

Ordförande:
Landshövding Anders Danielsson
Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg
tel 010 224400

Sekreterare:
Per Sagert
sekreterare@goteborgsforsvar.se

Ordförande:
Landshövding Kenneth Johansson
Länsstyrelsen, 651 86 Karlstad

Sekreterare:
Bengt Fransson
bengt.v.fransson@comhem.se

Ordförande:
Jörgen Peters
Jorgen.Peters@lansstyrelsen.se

Sekreterare:
Anders Hed
anders.olof.hed@gmail.com
tel 070-818 58 06

Länsavdelningens aktiviteter »

Ordförande:
Landshövding Marita Ljung
marita.ljung@lansstyrelsen.se

Ordförande:
Länsråd Lars Lustig
Länsstyrelsen, 901 86 Umeå
tel 010 225 4289

Sekreterare:
Alf Molin
molin.affe@gmail.com
tel 010 11 35 200

Ordförande:
Landshövding Sven-Erik Österberg
Länsstyrelsen, 971 86 Luleå

Sekreterare:
Bo Hultin
Kyrkgatan 13, 961 33 Boden
tel 070 373 5570, 0921 550 11

Ordförande:
Riksdagsledamot Lotta Olsson

Sekreterare:
Ludvig Martell

Kontakt:
aff.orebro@gmail.com