Allmänna Försvarsföreningen firar i år 130 år genom att ge ut säkerhetspolitisk bok!

Som ett led i 130-årsjubileet ger AFF ut en bok där vi ger unga skribenter inflytande genom att bidra med sin expertis inom säkerhetspolitiska frågor. Genom projektet fångar vi upp den nya generationens funderingar och förslag kring vad säkerhetspolitik är, vilka prioriteringar samhället i helhet bör fokusera på och på vilka grunder detta ska göras. Skribenterna får möjlighet att bygga vidare på och skapa nya plattformar, samtidigt som de får möjlighet till ökad kunskap och inflytande.

Projektet bidrar till att bredda diskussionsunderlaget inom den internationella säkerhetspolitiska debatten genom att skapa plats för nya perspektiv, röster och tankar. Syftet med projektet är att ge nästa generations ledare och experter en möjlighet att framföra sina analyser av nutida och framtida globala utmaningar för internationell fred och säkerhet. Med projektet strävar vi efter att bidra till att ungas deltagande och inflytande i säkerhetspolitiska frågor ökar. Det gör vi genom att visa att unga har förmågan att vara en konstruktiv och viktig del av den säkerhetspolitiska debatten, som annars är en arena med väldigt hög tröskel. På längre sikt hoppas vi att ungas perspektiv på internationell fred och säkerhet bidrar till ett bredare diskussionsunderlag och en mer inkluderade debatt om de stora internationella utmaningar som väntar Sverige, Europa och världen.

Ny generations röster om fred och säkerhet har gjorts möjlig tack vare anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden.

Läs antologin här »

Skribenter

Annika Avén

Annika är ansvarig för cyberförsvarsområdet på Säkerhets- och försvarsföretagen och driver YouTube-kanalen ” 2025-Framtidens teknik och försvar”. Hon har en kandiatexamen i säkerhetspolitik och krishantering från Försvarshögskolan.

Annikas skriver kapitlet Varför är det viktigt att Sverige har ett starkt cyberförsvar?

Anders Schröder

Anders är tidigare riksdagsledamot tillika miljöpartiets representant i försvarsberedningen. Anders har precis avslutat  studier vid London School of Economics.

Anders skriver kapitlet Säkerhetspolitik i klimatkrisens tidsålder

Foto: Caroline Bruseman

Calle Håkansson

Calle är associerad medarbetare vid UI:s Europaprogram och doktorand i Global Politik vid Malmö Universitet. Han har tidigare studerat säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och statskunskap vid Uppsala Universitet.

Calle skriver kapitlet EU:s försvars- och säkerhetspolitiska utveckling – från vision till implementering

Foto: Utrikespolitiska Institutet

Henrik Almén

Henrik är projektledare på stiftelsen Raoul Wallenberg Academy tillika ordförande för Ung Media. Han har tidigare studerat statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har ett intresse för säkerhetspolitiska frågor och den liberala demokratins förutsättningar.

Henrik skriver kapitlet Desinformation och journalistik som motmedel

Foto: Tomas Melin

Noura Berrouba

Noura är styrelseledamot för European Youth Parliament och vice ordförande för LSU. Hon har precis avslutat sin kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt vid Försvarshögskolan med en praktik på Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen. Hon arbetar numera på Utrikesdepartement med ”The Swedish DialogueInstitute for Middle East and North Africa”.

Noura skriver kapitlet Unga, fred och säkerhet fem år: jubileum men inget firande.

Maria Tilander

Maria arbetar som handläggare på MSB. Hon har en masterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i Europastudier. Maria har även varit visiting fellow vid Johns Hopkins University – Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS).

Maria skriver kapitlet Den transatlantiska länken – går den att reparera?

Souad Abid

Souad är jurist och tidigare Fulbrightstipendiat vid Georgetown Universitys School of Foreign Service. Hon arbetar som strategisk analytiker på MSB och har en kandidatexamen i säkerhetspolitik från Försvarshögskolan.

Souad skriver kapitlet Tunisien – Kommer den arabiska vårens enda framgångssaga ta slut?

Sakari Teerikoski

Sakari är civilingenjör med examen i kemiteknik från Åbo Akademi och teknisk fysik från Uppsala universitet. Sedan mars 2018 jobbar han som utvecklingsingenjör på GomSpace involverad i utveckling av CubeSats.

Sakari skriver kapitlet Rymden kräver ett förnyat säkerhetspolitiskt fokus

Viktor Lundquist

Viktor arbetar på Atlantic Council som projektkoordinator. Han var tidigare biträdande redaktör för SvD Säkerhetsrådet. Han har precis avslutat sina masterstudier Försvarshögskolan, och har sedan tidigare en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet.

Viktor skriver kapitlet Varför riskerar Arktis att bli 2020-talets mest intensiva konfliktområde?

Viking Bohman

Viking arbetar på Utrikesdepartementet med frågor som rör EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Han har en bakgrund av studier och arbete i Kina med inriktning på analys av kinesisk utrikespolitik och Kinas inflytande i EU.

Viking skriver kapitlet Kinas geoekonomiska makt i Europa